Svenskt Trä Logo

Vindsbjälklag – bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Anslutning vid stödbensvägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Vindskydd/värmeisolering.
 2. Bjälklagsisolering.
 3. Stödben/värmeisolering.
 4. Ångspärr/ångbroms.
 5. Invändig väggbeklädnad.
 6. Omlottskarv/ångspärr/ångbroms.
 7. Golv/undergolv.
 8. Kortling 45x45.
 9. Klämläkt.
 10. Underram/golvbjälkar.
 11. Glespanel.
 12. Ångspärr/ångbroms/ genomtrampningsskydd.
 13. Invändig takbeklädnad.
 14. Ljudisolering
 15. Ouppvärmt utrymme.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Golvbjälkar/takstolsunderram: konstruktionsvirke C24, centrumavstånd ≤ 600 mm. Ångspärr/ångbroms/genomtrampningsskydd: armerad och åldersbeständig plastfilm.
Klämläkt: 25x23 (VB1104), sort G4-2 eller bättre.
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.

Utförande

I övergången mellan klimatskiljande och icke klimatskiljande del av ett vindsbjälklag i ett 1½-planshus bör ångspärr/ångbroms klippas upp – strimlas, och vikas upp i bjälklaget för att ansluta mot stödbensväggens ångspärr/ångbroms, väl tätad med överlapp och fastklämning. I bjälklaget, på båda sidor om varje bjälke, bör ångspärr/ångbroms klämmas fast med klämläkt. Den icke klimatskiljande delen kan förses med en ånggenomsläpplig säkerhetsväv som skydd mot genomtrampning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan