Svenskt Trä Logo

Vindsbjälklag – bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Anslutning vid stödbensvägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Vindskydd/värmeisolering.
 2. Bjälklagsisolering.
 3. Stödben/värmeisolering.
 4. Ångspärr/ångbroms.
 5. Invändig väggbeklädnad.
 6. Omlottskarv/ångspärr/ångbroms.
 7. Golv/undergolv.
 8. Kortling 45x45.
 9. Klämläkt.
 10. Underram/golvbjälkar.
 11. Glespanel.
 12. Ångspärr/ångbroms/ genomtrampningsskydd.
 13. Invändig takbeklädnad.
 14. Ljudisolering
 15. Ouppvärmt utrymme.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Golvbjälkar/takstolsunderram: konstruktionsvirke C24, centrumavstånd ≤ 600 mm. Ångspärr/ångbroms/genomtrampningsskydd: armerad och åldersbeständig plastfilm.
Klämläkt: 25x23 (VB1104), sort G4-2 eller bättre.
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.

Utförande

I övergången mellan klimatskiljande och icke klimatskiljande del av ett vindsbjälklag i ett 1½-planshus bör ångspärr/ångbroms klippas upp – strimlas, och vikas upp i bjälklaget för att ansluta mot stödbensväggens ångspärr/ångbroms, väl tätad med överlapp och fastklämning. I bjälklaget, på båda sidor om varje bjälke, bör ångspärr/ångbroms klämmas fast med klämläkt. Den icke klimatskiljande delen kan förses med en ånggenomsläpplig säkerhetsväv som skydd mot genomtrampning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok