Svenskt Trä Logo

Källarbjälklag – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Avväxling

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Räcke.
  2. Täcklist.
  3. Golv/undergolv.
  4. Golvbjälkar.
  5. Avväxlingsbjälke.
  6. Inklädnad.
  7. Balksko. 
  8. Invändig takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Avväxling

Avväxlingsbjälkar: konstruktionsvirke eller limträ. Dimension beror på aktuella lastförutsättningar.
Balksko: normal typ, dimension enligt konstruktören.
Fästdon: ankarspik 4,0x40, placering och antal enligt konstruktör.

Utförande

Avväxlingsbjälkar hängs upp i balkskor som fästs i de närmaste genomgående bjälkarna. Bjälkar ska vara avkapade i rät vinkel. Den avväxlade bjälken läggs upp i balkskor som fästs i avväxlingsbjälkarna. Hålet i bjälklaget kläs in med ett skivmaterial, till exempel plywood eller spånskivor. Vid ouppvärmd källare ska bjälklaget fullisoleras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok