Svenskt Trä Logo

Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Upplag vid bärande yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Bärande ytterväggsreglar. 
  2. Övre syll.
  3. Kantbjälke.
  4. Nedre syll.
  5. Syllisolering.
  6. Förankring av nedre syll.
  7. Grundmur/grundbalk.
  8. Eventuellt urtag för installationer.
  9. Golvbjälkar.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Upplag av bärande yttervägg

Golvbjälkar: konstruktionsvirke C24 eller limträ GL30c.
Kantbjälke: konstruktionsvirke av samma dimension som golvbjälkarna.
Syll: konstruktionsvirke, tjocklek ≥ 45 mm, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB.
Syllisolering: Grundisoleringspapp YEP 2500 eller EPDM-list.
Fästdon: expanderande skruv till syll, trådspik 3,4x100.

Utförande

Syllisoleringen läggs ut löst på det väl avjämnade underlaget så att hela syllen avskiljs. Syllen läggs ut ovanpå syllisoleringen och fixeras i rätt läge. Syll förankras enligt konstruktörens anvisningar, till exempel med expanderande skruv av varmförzinkat stål. Om det förekommer viss kantkrokighet hos bjälkar ska de läggas så att bjälklaget får viss överhöjning. Bjälkars upplagsyta ska ha god anliggning mot syllen. Bjälkarna spikas i kantbjälke och i syll.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok