Svenskt Trä Logo

Vindsbjälklag – bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Ångspärr/ångbroms och värmeisolering

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Bjälke/underram.
  2. Värmeisolering samt lokalt uppbyggd gångbrygga ovanpå isoleringen.
  3. Ångspärr/ångbroms/ genomtrampnings­skydd.
  4. Glespanel.
  5. Invändig takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälkar/underramar: konstruktionsvirke C24, centrumavstånd ≤ 600 eller 1200 mm enligt anvisningar från konstruktör. Värmeisolering: 400–500 mm lösullsisolering med mineralull eller cellulosafiber, alternativt skivor av mineralull i flera skikt.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm. Vid cellulosaisolering bör ångbroms alltid användas.

Utförande

Lufttätheten åstadkomms i regel genom en tät diffusionsspärr, exempelvis åldersbeständig plastfilm. Vid cellulosaisolering rekommenderas ångbroms. För att garantera täthet ska samtliga skarvar tejpas. Vid häftning på regelstomme ska tejp appliceras över häftningshålen.

Lösullsisolering med mineralull eller cellulosafiber, som alternativ till isolerskivor, läggs i regel ut med specialutrustning. Bjälklagsfacken ska vara väl utfyllda med isoleringsmaterialet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan