Svenskt Trä Logo

Vindsbjälklag – bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Ångspärr/ångbroms och värmeisolering

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Bjälke/underram.
  2. Värmeisolering samt lokalt uppbyggd gångbrygga ovanpå isoleringen.
  3. Ångspärr/ångbroms/ genomtrampnings­skydd.
  4. Glespanel.
  5. Invändig takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälkar/underramar: konstruktionsvirke C24, centrumavstånd ≤ 600 eller 1200 mm enligt anvisningar från konstruktör. Värmeisolering: 400–500 mm lösullsisolering med mineralull eller cellulosafiber, alternativt skivor av mineralull i flera skikt.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm. Vid cellulosaisolering bör ångbroms alltid användas.

Utförande

Lufttätheten åstadkomms i regel genom en tät diffusionsspärr, exempelvis åldersbeständig plastfilm. Vid cellulosaisolering rekommenderas ångbroms. För att garantera täthet ska samtliga skarvar tejpas. Vid häftning på regelstomme ska tejp appliceras över häftningshålen.

Lösullsisolering med mineralull eller cellulosafiber, som alternativ till isolerskivor, läggs i regel ut med specialutrustning. Bjälklagsfacken ska vara väl utfyllda med isoleringsmaterialet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok