Svenskt Trä Logo

Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Värmeisolering och blindbotten

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

Värmeisolering och blindbotten. Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Värmeisolering.
  2. Blindbotten av underlagsspont eller skivmaterial.
  3. Stödläkt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Blindbottenstöd: stödläkt 45x45 (VB1822) sort G4-3 eller bättre på båda sidor om varje bjälke, alternativt stödbräda 22x95 (VB0805) sort G4-3 eller bättre mitt under varje bjälke.
Blindbotten: Underlagsspont 17x95 sort G4-3 eller bättre (VB2049), eller skivmaterial, till exempel 9 mm blindbottenplywood (fungicidbehandlad), på undersidan isolerad med mineralull, till exempel 50 mm fasadskiva. Stödremsor av isolerskiva, bredd 200 mm.
Värmeisolering: skivor av till exempel mineralull. Bjälklaget fullt utfyllt med isolering.
Fästdon: trådspik 3,4x100 (till stödläkt), 2,8x75 (till stödbrädor) och 2,0x50 samt täckbricka Ø 50 (till stödremsor).

Utförande

Stödbrädor eller stödläkt monteras mot bjälkarna. Blindbottenbrädor eller -skivor tillpassas med god passning till bjälkar och de spikas med trådspik 2,0x50 på varje sida med spikavstånd 200 mm. Skarvar mellan skivor täcks på undersidan med 300 mm breda remsor av samma material så att en rimlig lufttäthet erhålls. Isolerskivorna monteras på undersidan med hjälp av stödremsa och spik med täckbricka.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok