Svenskt Trä Logo

Bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund– golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Inspektionslucka

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Golv/undergolv.
 2. Lufttätning runtom.
 3. Inspektionslucka.
 4. Handtag.
 5. Handtag, limmat.
 6. Golvbjälke.
 7. Stödläkt runtom.
 8. Demonterbar blindbotten + isolering.
 9. Kortlingar.
 10. Blindbotten.
 11. Tätningslist.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Kortlingar: konstruktionsvirke i samma dimension som golvbjälkarna.
Inspektionslucka: tillverkad av golvmaterialet. Demonterbar blindbotten: skivmaterial, till exempel 9 mm blindbottenplywood (fungicidbehandlad), på undersidan isolerad med skivor av mineralull eller extruderad cellplast.
Lufttätning: tätningslist av till exempel EPDM.

Utförande

Kortlingarna monteras mellan de två aktuella bjälkarna så att luckan får stöd. Det fria öppningsmåttet bör vara minst 550x900 mm, helst 700x900 mm. Lucka tillverkas av golvmaterialet. På översidan monteras handtag, som fälls in i luckan. Stödläkt 25x23 (VB1104) sort G4-2 eller bättre monteras nedtill som underlag för demonterbar blindbotten. Board och cellplast tillpassas, limmas ihop och läggs löst på stödläkten. Översidan förses med ett bygelhandtag så att skivan lätt kan lyftas upp vid en inspektion. Tätningslist monteras mellan lucka och bjälklag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok