Svenskt Trä Logo

Mellanbjälklag, icke lägenhetsskiljande – golvbalkar av lättbalk

Upplag vid bärande yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Vindskydd.
 2. Syll.
 3. Kantbalk.
 4. Hammarband.
 5. Ytterväggslättreglar/ värmeisolering.
 6. Invändig väggbeklädnad.
 7. Klämd omlottskarv/ ångspärr/ångbroms.
 8. Golv/undergolv.
 9. Golvbalk.
 10. Kortling.
 11. Isolering, fullisolerat bjälklag 600 in från yttervägg, i övrigt 70 - 100 tjock isolering.
 12. Glespanel 22x70 c ≤ 400.
 13. Invändig takbeklädnad.
 14. Ångspärr/ångbroms.
 15. Invändig väggbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Golvbalkar: lättbalk ≥ 200 mm höga , centrumavstånd ≤ 600 mm. Dimensionering och förankring enligt konstruktörens anvisningar.
Kantbalk och hammarband: enligt lättbalkssystem från tillverkaren.
Kortling: träregel 45x45 sort G4-2 eller bättre (VB1822), som stöd för undergolvsskiva.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Isolering: skivor av mineralull, fullisolerat 600 mm in från yttervägg, i övrigt 70 - 100 mm tjocka.
Innertak: ≥ 12 mm skivmaterial, på underlag av glespanel 22x70 sort G4-3 eller bättre (VB0804) med centrumavstånd ≤ 400 mm.

Utförande

Innan golvbalkarna kan monteras bör en cirka 700 mm bred våd av ytterväggens ångspärr/ångbroms sättas upp längs bjälklagets kanter. Golvbjälkarna läggs upp på hammarbandet och skråspikas/-skruvas från varje sida. Minsta upplagslängd 70 mm. Kantbalk och kortlingar skråspikas/-skruvas. Utrymmet mellan ångspärr/ångbroms och kantbalk ska värmeisoleras. Golvbalkarna kan behöva förstärkas vid upplag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok