Svenskt Trä Logo

Mellanbjälklag, icke lägenhetsskiljande – golvbjälkar av lättbalk

Upplag vid bärande yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Upplag vid bärande yttervägg. Mellanbjälklag, icke lägenhetsskiljande – golvbjälkar av lättbalk.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Vindskydd.
 2. Syll.
 3. Kantbalk.
 4. Hammarband.
 5. Ytterväggsreglar/värmeisolering.
 6. Invändig väggbeklädnad.
 7. Klämd omlottskarv/ångspärr.
 8. Undergolv.
 9. Golvbjälke.
 10. Kortling.
 11. Isolering, fullisolerat bjälklag 600 mm in från yttervägg.
 12. Glespanel.
 13. Invändig takbeklädnad.
 14. Ångspärr.
 15. Invändig väggbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Golvbalkar: lättbalk ≥ 200 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Kantbalk och hammarband: enligt lättbalkssystem. Förankring enligt konstruktörens anvisningar.
Kortling: träregel 45x45 mm, konstruktionsvirke, som stöd för undergolvsskiva.
Ångspärr: åldringsbeständig plastfolie.
Isolering: skivor av mineralull, tjocklek minst 100 mm.
Innertak: ≥ 12 mm skivmaterial, på underlag av gles panel 22x70 mm med centrumavstånd ≤ 400 mm.

Utförande

Innan golvbalkarna kan monteras bör en cirka 700 mm bred våd av ytterväggens ångspärr sättas upp längs bjälklagets kanter. Golvbjälkarna läggs upp på hammarbandet och skråspikas från varje sida. Minsta upplagslängd 70 mm. Kantbalk och kortlingar skråspikas. Utrymmet mellan ångspärr och kantbalk ska värmeisoleras. Golvbalkarna kan behöva förstärkas vid upplag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan