Svenskt Trä Logo

Mellanbjälklag, icke lägenhetsskiljande – golvbalkar av lättbalk

Upplag vid bärande yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Vindskydd.
 2. Syll.
 3. Kantbalk.
 4. Hammarband.
 5. Ytterväggslättreglar/ värmeisolering.
 6. Invändig väggbeklädnad.
 7. Klämd omlottskarv/ ångspärr/ångbroms.
 8. Golv/undergolv.
 9. Golvbalk.
 10. Kortling.
 11. Isolering, fullisolerat bjälklag 600 in från yttervägg, i övrigt 70 - 100 tjock isolering.
 12. Glespanel 22x70 c ≤ 400.
 13. Invändig takbeklädnad.
 14. Ångspärr/ångbroms.
 15. Invändig väggbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Golvbalkar: lättbalk ≥ 200 mm höga , centrumavstånd ≤ 600 mm. Dimensionering och förankring enligt konstruktörens anvisningar.
Kantbalk och hammarband: enligt lättbalkssystem från tillverkaren.
Kortling: träregel 45x45 sort G4-2 eller bättre (VB1822), som stöd för undergolvsskiva.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Isolering: skivor av mineralull, fullisolerat 600 mm in från yttervägg, i övrigt 70 - 100 mm tjocka.
Innertak: ≥ 12 mm skivmaterial, på underlag av glespanel 22x70 sort G4-3 eller bättre (VB0804) med centrumavstånd ≤ 400 mm.

Utförande

Innan golvbalkarna kan monteras bör en cirka 700 mm bred våd av ytterväggens ångspärr/ångbroms sättas upp längs bjälklagets kanter. Golvbjälkarna läggs upp på hammarbandet och skråspikas/-skruvas från varje sida. Minsta upplagslängd 70 mm. Kantbalk och kortlingar skråspikas/-skruvas. Utrymmet mellan ångspärr/ångbroms och kantbalk ska värmeisoleras. Golvbalkarna kan behöva förstärkas vid upplag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan