Svenskt Trä Logo

10.3 Generellt

Publicerad 2021-11-02

Kontroll av stabiliserande takkonstruktion bör utföras för följande lastfall:

  • Laster verkande på taket vid vind mot långsida. Takhalvorna betraktas som en hög balk på två stöd.
  • Laster verkande på taket vid vind mot gavel. Taket betraktas som en balk inspänd i hammarbandet.
  • Vertikala laster verkande på taket.
  • Kombinerade laster verkande på taket.

Skivtillverkaren anger vanligtvis en minsta mängd infästningar per skiva baserade bland annat på kravet för olika takbeläggningar, se tabell 10.1.

Infästningar på grund av vindens sugkrafter i takplywoodskivans mitt och kanter kan bestämmas enligt:

\(n_{\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{t}}\displaystyle \geq C_{\mathrm{p}\mathrm{e,l}}\gamma_{\mathrm{Q}}\gamma_{\mathrm{d}}\frac{q_{\mathrm{v},\mathrm{k}}A_{\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{t}}}{F_{\mathrm{a}\mathrm{x},\mathrm{R}\mathrm{d}}}\)

\(n_{\mathrm{kant}}\geq C_{\mathrm{p}\mathrm{e,l}}\gamma_{\mathrm{Q}}\gamma_{\mathrm{d}}\frac{q_{\mathrm{v,}\mathrm{k}}A_{\mathrm{k}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{t}}}{F_{\mathrm{a}\mathrm{x,}\mathrm{R}\mathrm{d}}}\)

där:

Cpe,1
är formfaktorer för aktuell zon.

γQ
är partialkoefficient för variabel last.

γd
är partialkoefficient med avseende på säkerhetsklass.

A
är arean för skiva, väljs till 0,36 m2 för kant och 0,72 m2 för mitt, se figur 10.3.

qv,k
är verkande vindlast.

Fax,Rd
är dimensionerande utdragskapacitet för fästdonet.

Indelning i zoner

Antalet infästningar bestäms av vilken zon av taket som avses, inre zon eller yttre zon, se figur 10.4. Randzonens storlekar bestäms lämp­ligen enligt följande:

Gavlar:

\(e_{1}=\displaystyle \frac{1}{10}\cdot\min\{_{2\cdot h_{\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{c}\mathrm{k}}}B=\frac{1}{10}\cdot\min\left\{\begin{array}{l}
16\\
2\ \cdot\ 5,9=11,8
\end{array}\right.
\displaystyle =1,2\mathrm{m}\)

Långsidor:

\(e_{2}=\displaystyle \frac{1}{10}\cdot\min\{_{2\cdot h_{\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{ck}}}L=\frac{1}{10}\cdot\min\left\{\begin{array}{l}
30\\
2\ \cdot\ 5,9=11,8
\end{array}\right.
\displaystyle =1,2\mathrm{m}\)

Tabell 10.1 Exempel på minsta mängd infästningar av takplywoodskivor.

Placering av kamspik Maximalt centrum­avstånd (mm) Minsta antal kamspik i skivbredd
    600 mm 1 200 mm
Längs skivans kanter 150 5 9
Övrigt 300 3 5

 

Area för skiva kant respektive mitt.
Figur 10.3 Area för skiva kant respektive mitt.

Indelning av tak i områden
Figur 10.4 Indelning av tak i områden.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan