Svenskt Trä Logo

10.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag

Publicerad 2021-11-02

Förutsättningar  
Byggnadens bredd B = 16 m
Byggnadens längd L = 30 m
Taklutning α = 14°
Totalhöjd H = 5,9 m
Väggens höjd hvägg = 3,5 m
Centrumavstånd takstolar c = 1 200 mm
Yttertak Lätt yttertak på takplywoodskivor, qG,k = 0,3 kN/m2.
Snözon 2,0
Referensvindhastighet vb,0 = 24 m/s
Säkerhetsklass 2
Höjd nock från väggband hnock = 0,5 B tan α + htakfot = = 0,5 · 16 · tan14 + 0,4 = 2,4 m.
Överramens längd exklusive taktass löverram = 0,5 · B/cosα = 0,5 · 16/cos14 = 8,24 m.
Uppställningstolerans takstolar Maximal snedställning Δ0 = 20 mm.
Stabilisering globalt Innertaket, takstolarnas underramar, stabiliseras med hjälp av skivor eller vindkryss. Dimensioneras inte i exemplet.
Last mot gavel fördelas Enligt figur 10.2.
Övrigt Vinden på gavel, tryck, överförs via kortlingar till kompletterande stabiliserande konstruktion.


Skiss WW-takstol
Figur 10.1 Skiss WW-takstol.

Fördelning av vindlast mot gavel.
Figur 10.2 Fördelning av vindlast mot gavel.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok