Svenskt Trä Logo

10.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag

Publicerad 2021-11-02

Förutsättningar  
Byggnadens bredd B = 16 m
Byggnadens längd L = 30 m
Taklutning α = 14°
Totalhöjd H = 5,9 m
Väggens höjd hvägg = 3,5 m
Centrumavstånd takstolar c = 1 200 mm
Yttertak Lätt yttertak på takplywoodskivor, qG,k = 0,3 kN/m2.
Snözon 2,0
Referensvindhastighet vb,0 = 24 m/s
Säkerhetsklass 2
Höjd nock från väggband hnock = 0,5 B tan α + htakfot = = 0,5 · 16 · tan14 + 0,4 = 2,4 m.
Överramens längd exklusive taktass löverram = 0,5 · B/cosα = 0,5 · 16/cos14 = 8,24 m.
Uppställningstolerans takstolar Maximal snedställning Δ0 = 20 mm.
Stabilisering globalt Innertaket, takstolarnas underramar, stabiliseras med hjälp av skivor eller vindkryss. Dimensioneras inte i exemplet.
Last mot gavel fördelas Enligt figur 10.2.
Övrigt Vinden på gavel, tryck, överförs via kortlingar till kompletterande stabiliserande konstruktion.


Skiss WW-takstol
Figur 10.1 Skiss WW-takstol.

Fördelning av vindlast mot gavel.
Figur 10.2 Fördelning av vindlast mot gavel.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan