Svenskt Trä Logo

10.4.2 Kontroll av material

Publicerad 2021-11-02

Kontroll av kantbalkar (takstolens överram)

Takstolarnas överramar är av konstruktionsvirke 45 × 220 mm i hållfasthetsklass C24. Normalkraften från takstolsberäkning och tillkommande kraft enligt ovan ger:

\(\displaystyle \frac{N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}+\Delta N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}}{A}=\frac{124000+16000}{45\cdot 220}=14,1\) MPa

Dimensionerande kapacitet, tryck:

\(f_{\mathrm{c},0,\mathrm{R}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}\cdot f_{\mathrm{c},0,\mathrm{R}\mathrm{k}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}=\frac{0,9\cdot 21,0}{1,3}=14,5\mathrm{M}\mathrm{P}\mathrm{a}>14,1\) MPa OK

Kontroll av kantbalkar i takfot och nock

Dimensionerande lastfall för kantbalkar är vanligtvis vind mot långsidor.

Kontroll av kortlingar av konstruktionsvirke 45 × 220 i hållfasthets­klass C24 med karakteristisk tryckhållfasthet fc,0,k = 21 MPa, mellan takstolar för knäckning i veka riktningen:

\(\displaystyle \frac{\Delta N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}}{A}=\frac{\Delta N_{\mathrm{t},\mathrm{d}}}{A}=\frac{16000}{45\cdot 220}=1,62\) MPa

Dimensionerande kapacitet, tryck parallellt fiberriktningen:

\(f_{\mathrm{c},0,\mathrm{R}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}\cdot f_{\mathrm{c},0,\mathrm{k}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}=\frac{0,9\cdot 21,0}{1,3}=14,5\) MPa

Dimensionerande kapacitet, knäckning, l = 1,15 m:

\(k_{\mathrm{c}}\cdot f_{\mathrm{c},0,\mathrm{R}\mathrm{d}}=0,39\cdot 14,5=5,6\mathrm{M}\mathrm{P}\mathrm{a}>1,62\) MPa OK

Kontroll tryck vinkelrätt fiberriktningen:

\(\displaystyle \frac{\Delta N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}}{A_{\mathrm{e}\mathrm{f}}}=\frac{\Delta N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}}{A_{\mathrm{e}\mathrm{f}}}=\frac{16000}{(45+30+30)\cdot 220}=0,69\) MPa

Aef beräknas enligt SS-EN 1995-1-1.

Dimensionerande kapacitet, tryck vinkelrätt fiberriktningen:

\(f_{\mathrm{c},90,\mathrm{R}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}\cdot f_{\mathrm{c},90,\mathrm{k}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}=\frac{0,9\cdot 2,5\cdot 1,0}{1,3}=1,73\mathrm{M}\mathrm{P}\mathrm{a}>0,69\) MPa OK

Kontroll av takplywoodskivan

Takplywoodskiva 18 mm med karakteristisk tvärkraftskapacitet av fv,Rk = 3,5 MPa.

Dimensionerande tvärkraftskapacitet:

\(f_{\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{f_{\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{k}}\cdot k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}=\frac{3,5\cdot 0,9}{1,3}=2,63\)

\(\displaystyle \tau=\frac{V_{\mathrm{d}}}{B_{\mathrm{s}}\cdot t}=\frac{14000}{3600\cdot 18}=0,22\mathrm{M}\mathrm{P}\mathrm{a}<f_{\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}\) OK


Skiss utformning av takfot
Figur 10.7 Skiss utformning av takfot.
Kortlingar av konstruktionsvirke 45 × 220 i hållfasthetsklass C24.

Skiss utformning av kantbalkar
Figur 10.8 Skiss utformning av kantbalkar.
Kortlingar av konstruktionsvirke 45 × 220 och kontinuerlig regel i hållfasthetsklass C24.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan