Svenskt Trä Logo

10.4.2 Kontroll av material

Publicerad 2021-11-02

Kontroll av kantbalkar (takstolens överram)

Takstolarnas överramar är av konstruktionsvirke 45 × 220 mm i hållfasthetsklass C24. Normalkraften från takstolsberäkning och tillkommande kraft enligt ovan ger:

\(\displaystyle \frac{N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}+\Delta N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}}{A}=\frac{124000+16000}{45\cdot 220}=14,1\) MPa

Dimensionerande kapacitet, tryck:

\(f_{\mathrm{c},0,\mathrm{R}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}\cdot f_{\mathrm{c},0,\mathrm{R}\mathrm{k}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}=\frac{0,9\cdot 21,0}{1,3}=14,5\mathrm{M}\mathrm{P}\mathrm{a}>14,1\) MPa OK

Kontroll av kantbalkar i takfot och nock

Dimensionerande lastfall för kantbalkar är vanligtvis vind mot långsidor.

Kontroll av kortlingar av konstruktionsvirke 45 × 220 i hållfasthets­klass C24 med karakteristisk tryckhållfasthet fc,0,k = 21 MPa, mellan takstolar för knäckning i veka riktningen:

\(\displaystyle \frac{\Delta N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}}{A}=\frac{\Delta N_{\mathrm{t},\mathrm{d}}}{A}=\frac{16000}{45\cdot 220}=1,62\) MPa

Dimensionerande kapacitet, tryck parallellt fiberriktningen:

\(f_{\mathrm{c},0,\mathrm{R}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}\cdot f_{\mathrm{c},0,\mathrm{k}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}=\frac{0,9\cdot 21,0}{1,3}=14,5\) MPa

Dimensionerande kapacitet, knäckning, l = 1,15 m:

\(k_{\mathrm{c}}\cdot f_{\mathrm{c},0,\mathrm{R}\mathrm{d}}=0,39\cdot 14,5=5,6\mathrm{M}\mathrm{P}\mathrm{a}>1,62\) MPa OK

Kontroll tryck vinkelrätt fiberriktningen:

\(\displaystyle \frac{\Delta N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}}{A_{\mathrm{e}\mathrm{f}}}=\frac{\Delta N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}}{A_{\mathrm{e}\mathrm{f}}}=\frac{16000}{(45+30+30)\cdot 220}=0,69\) MPa

Aef beräknas enligt SS-EN 1995-1-1.

Dimensionerande kapacitet, tryck vinkelrätt fiberriktningen:

\(f_{\mathrm{c},90,\mathrm{R}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}\cdot f_{\mathrm{c},90,\mathrm{k}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}=\frac{0,9\cdot 2,5\cdot 1,0}{1,3}=1,73\mathrm{M}\mathrm{P}\mathrm{a}>0,69\) MPa OK

Kontroll av takplywoodskivan

Takplywoodskiva 18 mm med karakteristisk tvärkraftskapacitet av fv,Rk = 3,5 MPa.

Dimensionerande tvärkraftskapacitet:

\(f_{\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{f_{\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{k}}\cdot k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}=\frac{3,5\cdot 0,9}{1,3}=2,63\)

\(\displaystyle \tau=\frac{V_{\mathrm{d}}}{B_{\mathrm{s}}\cdot t}=\frac{14000}{3600\cdot 18}=0,22\mathrm{M}\mathrm{P}\mathrm{a}<f_{\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}\) OK


Skiss utformning av takfot
Figur 10.7 Skiss utformning av takfot.
Kortlingar av konstruktionsvirke 45 × 220 i hållfasthetsklass C24.

Skiss utformning av kantbalkar
Figur 10.8 Skiss utformning av kantbalkar.
Kortlingar av konstruktionsvirke 45 × 220 och kontinuerlig regel i hållfasthetsklass C24.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok