Svenskt Trä Logo

10.4.3 Kontroll av infästningar

Publicerad 2021-11-02

Kontroll av takskivans infästning till kantbalk

Takskivan fästs in i kantbalkar med kamspik 2,5 × 65, Fv,Rd = 447 N/spik med centrumavstånd c ≤ 150 mm.

Kontroll görs enligt:

\(\displaystyle \frac{B/2\cdot F_{\mathrm{v,}\mathrm{R}\mathrm{d}}}{V_{\mathrm{d}}}=\frac{16000/2\cdot 447}{14000}=255 mm \geq c=150\mathrm{mm}\) OK

Välj minimispikning, c = 150 mm.

Kontroll av plywoodskivornas infästning till överramar på grund av dimensionerande vindlast mot gavel

Varje plywoodskiva ska fästas till takstolarnas överram. Tvärkraften mellan takskiva och överram varierar med takskivans tvärkraft och växer från nock och ner till takfot:

\(n^{2}\displaystyle \geq(\frac{C_{\mathrm{p}\mathrm{e},\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{g}}\cdot 1,5\cdot \gamma_{\mathrm{d}}\cdot q_{\mathrm{v},\mathrm{k}}\cdot A}{F_{\mathrm{a}\mathrm{x},\mathrm{R}\mathrm{d}}})^{2}+(\frac{1,2\cdot\gamma_{\mathrm{d}}\cdot q_{\mathrm{v},\mathrm{k}}\cdot(h_{\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{c}\mathrm{k}}+(h_{\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{k}\mathrm{f}\mathrm{o}\mathrm{t}}-h_{\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{c}\mathrm{k}})\cdot Y/B)\cdot Y}{m\cdot F_{\mathrm{v}\mathrm{R}\mathrm{d}}})^{2}=\)

\(=(\displaystyle \frac{2,0\cdot 1,5\cdot 0,91\cdot 0,46\cdot 0,72}{0,416})^{2}+(\frac{1,2\cdot 0,91\cdot 0,46\cdot(2,4+(0,4-2,4)\cdot 8/16)\cdot 8}{3\cdot 0,447})^{2}=22,3\)

där:

n
är antalet spik per 600 mm skivbredd. Minimum 5 spik.

Cpe,sug
är formfaktor för maximal sugkraft i specifik randzon, i detta fall −2,0.

qv,k
är karakteristiskt hastighetstryck.

A
är arean för skiva, väljs till 0,36 m2 för kant och 0,72 m2 för mitt.

hnock
är andelen av gavelväggen som belastar takskivan vid nock.

htakfot
är gavelns höjd som belastar takskivan vid takfot.

B
är husets bredd.

Y
är avståndet från nock.

Fax,Rd
är dimensionerande utdragskapacitet för fästdonet.

Fv,Rd
är dimensionerande tvärkraftskapacitet för fästdonet.

m
är antalet takstolar som fördelar kraften.

Detta ger n = 4,7 på en skivbredd av 600 mm. Välj 5 spik 2,5 × 65 per 600 mm. Beräkning görs för hela sträckan från takfot till nock ifall optimering av antalet spik önskas.

Kontroll av infästning vid takfot

Infästningen mot långsida görs med kamspik 2,5 × 65 med centrumavstånd c = 100 mm. Kontroll av infästning görs enligt:

\(\displaystyle \frac{B_{\mathrm{s}}\cdot F_{\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}}{V_{\mathrm{d}}}=\frac{3600\cdot 447}{14000}=115  mm \)>100 mm OK

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan