Svenskt Trä Logo

10.4 Kontroll av yttertaksskiva vid samverkan vind mot gavel och tryckt överram

Publicerad 2021-11-02

I detta lastfall samverkar vind mot gavel, utböjningskrafter överram och snedställningskrafter i samma riktning. Yttertaksskivan ska ta upp vindlasten mot den del av gavelväggen som belastar taket, se figur 10.5, och överföra lasten till byggnadens ytterväggar. I detta fall tas halva vindlasten mot gavel av innertaksskiva och halva lasten av yttertaksskivan. Byggnaden stabiliseras med hjälp av 3,6 m bred takskiva vid varje gavel och på var sida om nocken, se figur 10.6. Övriga takstolars laster såsom snedställnings­ och utböjningslast tas av mellanliggande takskivor.

Varje takskiva dimensioneras för vindens tryckkraft och vindens sugkraft tas upp av takskivan vid den gavel som belastas av sugkraften. Den del av taket som tar störst last är den mot lovart gavel varför den delen av taket redovisas. I detta exempel betraktas snö som huvudlast.

 

Belastad yta mot gavel
Figur 10.5 Belastad yta mot gavel.

Stabiliserande takskivor för vind mot gavel
Figur 10.6 Stabiliserande takskivor för vind mot gavel.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan