Svenskt Trä Logo

10.2 Laster

Publicerad 2021-11-02

Egenlast

Yttertak:

\(q_{\mathrm{G},\mathrm{k}}=0,3\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Innertak:

\(q_{\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{k},\mathrm{G},\mathrm{k}}=0,3\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Nyttig last

\(q_{\mathrm{N}\mathrm{L}}=0\)

Snölast

\(q_{\mathrm{s},\mathrm{k}}=2,0\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Formfaktor tak, snö, µ2 = 0,8 och µ5 = 1,1.

Vid snö som huvudlast fås:

\(S_{1,\mathrm{d}}=\mu_{2}\cdot\gamma_{\mathrm{Q}}\cdot\gamma_{\mathrm{d}}\cdot q_{\mathrm{s},\mathrm{k}}=0,8\cdot 1,5\cdot 0,91\cdot 2,0=2,2\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

\(S_{2,\mathrm{d}}=\mu_{5}\cdot\gamma_{\mathrm{Q}}\cdot\gamma_{\mathrm{d}}\cdot q_{\mathrm{s},\mathrm{k}}=1,1\cdot 1,5\cdot 0,91\cdot 2,0=3,0\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Från takstolberäkning fås normalkraft i överram.

I detta exempel har följande normalkraft använts: Nd = 124 kN med snölast som huvudlast.

Vindlast

vb,0 = 24 m/s, terrängtyp III, h = 5,9 meter vilket ger hastighetstryck

qv,k = 0,46 kN/m2.

Formfaktorn för utvändig vindlast för vägg, Cpe i zon D och E enligt SS-EN 1991-1-4:

H L = 5,9 ⁄ 30 = 0,20 ger Cpe,10,D = + 0,7 (tryck) respektive Cpe,10,E = − 0,3 (sug).

Formfaktor för utvändig vindlast för tak, långsida, zon H: + 0,20, − 0,40.

Formfaktor för utvändig vindlast för tak, gavel, zon H: − 0,60.

Den resulterande kraften vid beräkningar multipliceras med 0,85 på grund av bristande korrelation mellan vindlasten på lä­- och lovartsidan.

Friktionslast på grund av vind

Friktionskoefficient sätts till Cfr = 0,04 för korrugerad plåt och tegel enligt SS-EN 1991-1-4:2005. Vindlast på grund av friktion antas verka från avståndet 4 ∙ (hnock + hvägg) = 4 ∙ (2,4 + 3,5) = 23,6 m från lovart gavel. Total längd där vindlast verkar genom friktion blir 30 − 23,6 = 6,4 m.

Dimensionerande last på grund av friktion blir:

\(q_{\mathrm{friktion,v,d}}=\gamma_{\mathrm{Q}}\cdot \gamma_{\mathrm{d}}\cdot q_{\mathrm{v},\mathrm{k}}\cdot C_{\mathrm{f}\mathrm{r}}\cdot l_{\mathrm{f}\mathrm{r}}=\)

\(=1,50\cdot 0,91\cdot 0,46\cdot 0,04\cdot 6,4=0,16\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}\)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok