Svenskt Trä Logo

10.2 Laster

Publicerad 2021-11-02

Egenlast

Yttertak:

\(q_{\mathrm{G},\mathrm{k}}=0,3\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Innertak:

\(q_{\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{k},\mathrm{G},\mathrm{k}}=0,3\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Nyttig last

\(q_{\mathrm{N}\mathrm{L}}=0\)

Snölast

\(q_{\mathrm{s},\mathrm{k}}=2,0\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Formfaktor tak, snö, µ2 = 0,8 och µ5 = 1,1.

Vid snö som huvudlast fås:

\(S_{1,\mathrm{d}}=\mu_{2}\cdot\gamma_{\mathrm{Q}}\cdot\gamma_{\mathrm{d}}\cdot q_{\mathrm{s},\mathrm{k}}=0,8\cdot 1,5\cdot 0,91\cdot 2,0=2,2\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

\(S_{2,\mathrm{d}}=\mu_{5}\cdot\gamma_{\mathrm{Q}}\cdot\gamma_{\mathrm{d}}\cdot q_{\mathrm{s},\mathrm{k}}=1,1\cdot 1,5\cdot 0,91\cdot 2,0=3,0\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Från takstolberäkning fås normalkraft i överram.

I detta exempel har följande normalkraft använts: Nd = 124 kN med snölast som huvudlast.

Vindlast

vb,0 = 24 m/s, terrängtyp III, h = 5,9 meter vilket ger hastighetstryck

qv,k = 0,46 kN/m2.

Formfaktorn för utvändig vindlast för vägg, Cpe i zon D och E enligt SS-EN 1991-1-4:

H L = 5,9 ⁄ 30 = 0,20 ger Cpe,10,D = + 0,7 (tryck) respektive Cpe,10,E = − 0,3 (sug).

Formfaktor för utvändig vindlast för tak, långsida, zon H: + 0,20, − 0,40.

Formfaktor för utvändig vindlast för tak, gavel, zon H: − 0,60.

Den resulterande kraften vid beräkningar multipliceras med 0,85 på grund av bristande korrelation mellan vindlasten på lä­- och lovartsidan.

Friktionslast på grund av vind

Friktionskoefficient sätts till Cfr = 0,04 för korrugerad plåt och tegel enligt SS-EN 1991-1-4:2005. Vindlast på grund av friktion antas verka från avståndet 4 ∙ (hnock + hvägg) = 4 ∙ (2,4 + 3,5) = 23,6 m från lovart gavel. Total längd där vindlast verkar genom friktion blir 30 − 23,6 = 6,4 m.

Dimensionerande last på grund av friktion blir:

\(q_{\mathrm{friktion,v,d}}=\gamma_{\mathrm{Q}}\cdot \gamma_{\mathrm{d}}\cdot q_{\mathrm{v},\mathrm{k}}\cdot C_{\mathrm{f}\mathrm{r}}\cdot l_{\mathrm{f}\mathrm{r}}=\)

\(=1,50\cdot 0,91\cdot 0,46\cdot 0,04\cdot 6,4=0,16\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}\)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan