Svenskt Trä Logo

8.3.1 Plattbjälklag med och utan undertak

Publicerad 2017-07-07

Ljudkrav på byggdelar och mellan byggdelar ska uppfyllas i alla riktningar såväl horisontellt som vertikalt.

Vanligtvis är det den vertikala riktningen som är dimensionerande. Att bestämma akustiska egenskaper och bedöma ljudisolerande förmåga för olika konstruktioner är komplicerat och angivna värden baseras ofta på empiriska försök och mätningar i färdiga konstruktioner. Ett stort antal provningar och tester har gjorts under ett tiotal år och tillverkare har idag erfarenheter från ett antal färdigställda byggobjekt.

Bland annat har det i ett testhus genomförts provningar för att i så realistiska förhållanden som möjligt jämföra betydelsen av olika kompletterande materialskikt. Testhuset bestod av två rum i två våningar med längden 3,8 m, bredden 3,4 m och invändig höjd 2,5 m med bjälklags- och vägguppbyggnader enligt tabell 8.12. Ljudmätningar gjordes för ett stort antal olika alternativa utföranden. Standardutförandet ligger på gränsen för idag godkända värden. Luftljudsisolering kan förbättras genom att den fristående regelväggen kompletteras med ytterligare lager gipsskivor. Genom att skapa assymmetri i skiljeväggen skapas bättre förutsättningar för att förbättra luftljudisoleringen horisontellt. Horisontellt uppnås ljudklass A med avseende på stegljudsnivåer. Vertikalt uppnås stegljudsnivåer motsvarande ljudklass C.

Det finns naturligtvis ett stort antal möjligheter att bygga upp olika bjälklagslösningar med KL-träplattor som bärande del. I tabell 8.14 har ett antal olika bjälklagslösningar sammanställts där ljudmätningar genomförts ner till 20 Hz. Mätvärden beror av ett antal faktorer, såsom upplag, rumsstorlekar med mera, så angivna värden ska betraktas som riktvärden. Se även tabell 5.4.

Utformning av ett testhus avsett för ljudmätningar
Utformning av ett testhus avsett för ljudmätningar.

Tabell 8.12 Konstruktioner i testhuset.

Byggdel Uppbyggnad i grundutförande
Bjälklag 170 mm KL-träplatta, inhängd + 24 × 40 mm elastomer
+ 195 mm fribärande regelverk med isolering + 2 × 13 mm gipsskiva
Yttervägg 120 mm KL-träskiva + 70 mm reglar, fristående / 70 mm isolering
+ 12 mm plywoodskiva + 13 mm gipsskiva
Innervägg 13 mm gipsskiva + 12 mm plywoodskiva + 70 mm isolering /
70 mm reglar, fristående + 100 mm KL-träskiva + 70 mm reglar, fristående /
70 mm isolering + 12 mm plywoodskiva + 13 mm gipsskiva

 

Tabell 8.13 Resultat från ljudmätningar.

  Stegljudsnivå
LnT,w,50
Luftljudsisolering
DnT,w,50
 
Utförande enligt tabell 8.12 56 dB (klass C) 52 dB (klass C) Vertikalt
48 dB (klass A) 51 dB (–) Horisontellt
Extra gipsskiva, väggar 57 dB (–) 54 dB (klass C) Vertikalt
43 dB (klass A) 56 dB (klass B) Horisontellt
Extra påbyggnad innervägg,
45 mm, assymmetri alternativt
extra gipsskiva på samtliga väggar
56 dB (klass C) 52 dB (klass C) Vertikalt
42–48 dB (klass A) 53–56 dB (klass C/B) Horisontellt

 

Tabell 8.14 Sammanställning av några olika bjälklagsalternativ.

Bjälklagstyp Material (mm) Total höjd
(mm)
Vikt
(mm)
Stegljud
Ln,w
(CI,50–2500)
(dB)
Luftljud
Dw
(C50–3150)
(dB)
Bjälklag typ 1 Bjälklag typ 1
140 KL-träplatta
70 isolering
45 × 220 reglar, fribärande
2 × 96 isolering
28 glespanel
2 × 13 gipsskiva
449 130 ≤ 54 ≥ 56
Bjälklag typ 2 Bjälklag typ 2
14 parkett
3 underlagsfoam
22 golvspånskiva
20 stegljudsmatta
22 golvspånskiva
95 golvreglar
95 isolering
25 sylodyn
200 KL-träplatta
401 145 ≤ 54 (+6) ≥ 52 (–4)
Bjälklag typ 3 Bjälklag typ 3
14 parkett
3 underlagsfoam
13 golvgipsskiva
22 golvspånskiva
20 stegljudsmatta
80 tvättad singel
200 KL-träplatta
352 235 ≤ 44 (+6) ≥ 63 (–1)
Bjälklag typ 4 Bjälklag typ 4
80 betong
30 stegljudsmatta,
dynamisk styvhet ≤ 9 MN/m3
200 KL-träplatta
310 270 52 (+5) 63 (–8)
Bjälklag typ 5 Bjälklag typ 5
80 betong
30 stegljudsmatta,
dynamisk styvhet ≤ 9 MN/m3
200 KL-träplatta
120 pendlade undertaksreglar
70 isolering
2 × 15 brandgipsskiva
460 310 33 (+17) 79 (–14)
Bjälklag typ 6 Bjälklag typ 6
80 betong
2 × 20 stegljudsmatta,
dynamisk styvhet ≤ 12 MN/m3
120 tvättad singel
200 KL-träplatta
13 gipsskiva
453 460 40 (+4) 75 (–7)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok