Svenskt Trä Logo

8.2 Ljud i KL-träkonstruktioner

Publicerad 2017-07-07

För KL-träkonstruktioner är det i likhet med övriga lätta konstruktioner att ljud vid låga frekvenser är svåra att isolera bort.

Det är därför viktigt att säkerställa ett väl fungerande bjälklag, då det är svårt i efterhand att åtgärda eventuella problem. Vanligtvis klarar bjälklag normala spännvidder med de plattjocklekar för KL-trä som finns på marknaden. Vid långa spännvidder och för att styva upp plattan kan bärande, lätta innerväggar användas för de laster som förekommer i bruksgränstillstånd. I ett sådant fall måste även direkt ljudtransmission mellan lägenheterna beaktas.

För att uppnå god ljudmiljö krävs det i de flesta fall att flanktransmissionen minimeras, se figur 8.2. Det kan göras i princip enligt två metoder, avvibrering med hjälp av flanktransmissionsspärr alternativt med fristående inre beklädnader av bärande delar. En kombination av dessa metoder förekommer även.

Flanktransmissionsspärrar används för att reducera vibrationerna i framför allt vertikal riktning. Ofta består de av elastiska lister som monteras så att man får en avskiljning mellan våningarna som minskar ljudöverföringen, men tillåter överföring av statiska krafter. Flanktransmissionsspärrar kan utföras på flera olika sätt. Gott resultat har sålunda erhållits med spärrar av elastiska material men också med icke-elastiska spärrar i form av stålrullar. En elastisk fog måste kunna ta upp eventuella lyftkrafter. Den förankring som behövs för detta får dock inte äventyra fogens akustiska funktion.

Stålrullager som reducerar flanktransmissionen
Exempel på stålrullager som reducerar flanktransmissionen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan