Svenskt Trä Logo

8.3 Bjälklag

Publicerad 2017-07-07

Ett bjälklag ska samtidigt uppfylla ett antal krav förutom att vara ljudisolerande, såsom krav på bärighet, brandmotstånd med mera.

För att uppnå detta krävs oftast dubbelkonstruktioner för att åstadkomma hög ljudisolering. Det är av akustiska skäl fördelaktigt om bjälklag är uppbyggda i två delar som är akustiskt helt frikopplade från varandra och bärande väggar.

Ljudet som alstras av fotsteg eller gång sprids via bjälklagets övre del och överförs till bärande väggar i form av vibrationer och strålar ut som oönskat ljud i angränsande rum, så kallad flanktransmission. Stegljud genererar också hög energi vid låga frekvenser vilket speciellt avspeglar sig för lätta konstruktioner. Normalt brukar en konstruktion med god stegljudsisolering medföra att kraven uppfylls även för luftljud.

Figur 8.4
Figur 8.4 Exempel på anslutning mellan bjälklag och vägg.
1. KL-träskiva
2. Isolering
3. Vindskydd
4. Läkt
5. Utvändig panelbräda
6. Stålrullager som reducerar flanktransmission
7. Gipsskivor
8. KL-träplatta

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok