Svenskt Trä Logo

8.3 Bjälklag

Publicerad 2017-07-07

Ett bjälklag ska samtidigt uppfylla ett antal krav förutom att vara ljudisolerande, såsom krav på bärighet, brandmotstånd med mera.

För att uppnå detta krävs oftast dubbelkonstruktioner för att åstadkomma hög ljudisolering. Det är av akustiska skäl fördelaktigt om bjälklag är uppbyggda i två delar som är akustiskt helt frikopplade från varandra och bärande väggar.

Ljudet som alstras av fotsteg eller gång sprids via bjälklagets övre del och överförs till bärande väggar i form av vibrationer och strålar ut som oönskat ljud i angränsande rum, så kallad flanktransmission. Stegljud genererar också hög energi vid låga frekvenser vilket speciellt avspeglar sig för lätta konstruktioner. Normalt brukar en konstruktion med god stegljudsisolering medföra att kraven uppfylls även för luftljud.

Figur 8.4
Figur 8.4 Exempel på anslutning mellan bjälklag och vägg.
1. KL-träskiva
2. Isolering
3. Vindskydd
4. Läkt
5. Utvändig panelbräda
6. Stålrullager som reducerar flanktransmission
7. Gipsskivor
8. KL-träplatta

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan