8.5 Att tänka på

Publicerad 2017-07-07

I tidiga skeden kartlägg förutsättningarna samt diskutera layoutfrågor med avseende på ljud med utgångspunkt från SS 25267 och SS 25268 samt gå igenom akustiska önskemål och krav.

Omvandla önskemål och krav till ljudklass och tydliga projekteringsanvisningar. Några tumregler för flervåningshus att använda sig av är:

I projekteringsskedet:

 • Använd minimikrav enligt Boverkets byggregler, BBR, ljudklass C, men arbeta för ljudklass B med extra fokus på låga frekvenser.
 • Prioritera stegljudsisolering.
 • Minimera spännvidder.
 • Planera för lite högre bjälklag.
 • Bärande bjälklagsdelar vibrationsdämpas i undertak eller övergolv.
 • Knutpunkter dimensioneras med avseende på ljud och redovisas tydligt.
 • Plats för installationer.
 • Flanktransmissionslisters placering och densitet beräknas och redovisas tydligt.
 • Undvik att placera vibrerande utrustning eller tunga installationer på lätta bjälklag. Om möjligt placera dessa på ett avgränsat fundament på bottenplattan.

I byggskedet:

 • Informera personal och underentreprenörer om vikten av noggrant arbete för att uppnå god ljudstandard.
 • Kontrollera att inga ”kortslutningar” finns mellan bärande delar och vibrationsdämpade delar.
 • Kontrollmätning och visuell kontroll genomförs före inklädnad.
 • Kontrollera alltid bjälklaget, med ljudmätning, i god tid före färdigställandet.

Flervåningshus, Skellefteå
Flervåningshus, Skellefteå.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan