Svenskt Trä Logo

8.4 Väggar

Publicerad 2017-07-07

För konstruktioner där det inte ställs några krav på ljudisolering kan en KL-träskiva användas utan extra kompletteringar. KL-träskivans uppbyggnad gör att acceptabla värden uppnås även för 3-skiktsskivor.

Väggar uppbyggda med KL-träskivor betraktas i likhet med träregelkonstruktioner som lätta väggar i jämförelse med tunga stommaterial som betong och murverk. Eftersom tyngden har betydelse för ljudisoleringen innebär det att antalet kompletterande skikt får avgörande betydelse ur ljudsynpunkt men även genom att utnyttja dubbelkonstruktioner kan god ljudisolering uppnås.

En enkel vägg av KL-trä kan förväntas få luftljudsisolering enligt figur 8.5.

Dubbelkonstruktioner byggs lämpligen upp av dubbla skivor av KL-trä med ett hålrum delvis fyllt med isolering. Hur bra denna ljudisolering blir beror på massan och styvheten hos KL-träskivan, avstånd mellan skivorna och vilken typ av isolering som används. Avståndet mellan KL-träskivorna bör vara minst 100 mm och ökat avstånd mellan KL-träskivorna ger bättre ljudisolerande egenskaper. För att undvika resonans mellan KL-träskivorna bör resonansfrekvensen, f0, vara lägre än 35 Hz för lägenhetsskiljande väggar för att uppnå bra ljudmiljö.

Ytterväggars och lägenhetsskiljande väggars uppbyggnad kan göras enligt ett stort antal alternativ och önskemål. Synlig insida, invändigt installationsskikt, lätt isolering med reglar eller tung isolering och enbart långa träskruvar som bär fasadskiktet. Uppbyggnaden av lägenhetsskiljande KL-träväggar kan principiellt delas in i två alternativa lösningar, dubbla väggskivor av KL-trä eller enkla väggskivor av KL-trä som kläs in med regelkonstruktioner. I tabell 8.15 presenteras ett antal olika varianter på uppbyggnad av ytterväggar och lägenhetsskiljande väggar. Angivna värden i tabell 8.15 ska betraktas som riktvärden. Se även tabell 6.7 och tabell 6.8.

Figur 8.5
Figur 8.5 Vägt reduktionstal (Dw+C50-3150) för KL-träskivor. Kurvan bygger på laboratoriemätningar av väggar med tjockleken 65 och 105 mm. Vägt reduktionstal exklusive anpassningsterm blir 1 dB högre.

Figur 8.6
Figur 8.6 Vägt reduktionstal (Dw + C50-3150) för KL-träskivor. Kurvan bygger på laboratoriemätningar av väggar med tjockleken 65 och 105 mm. Vägt reduktionstal exklusive anpassningsterm blir 1 dB högre.

Tabell 8.15 Sammanställning av några olika väggalternativ.

Väggtyp Material (mm) Total tjocklek
(mm)
Luftljud
Dw, (C, Ctr)
(dB)
Brandklass/
U-värde
(W/m2 °C)
Yttervägg typ 1
22 utvändig panelbräda
28 spikläkt
Vindskydd
12 × 70 plywood
70 tung isolering
145 reglar
70 + 70 isolering
Ångbroms
120 KL-träskiva
15 brandgipsskiva
412 D′w = 48 – 55 EI90 / 0,15
Yttervägg typ 2
22 utvändig panelbräda
27 × 97 fanerträ, c600
200 tung isolering
Ångbroms
120 KL-träskiva
15 brandgipsskiva
384 D′w = 52 EI90 / 0,15
Lägenhetsskiljande
vägg typ 1

15 brandgipsskiva
80 KL-träskiva
45 – 70 isolering
20 luftspalt
45 – 70 isolering
80 KL-träskiva
15 brandgipsskiva
300 – 350 ≥ 52 (100 mm mellan KL-träskivor)
alternativ
≥ 48 (50 mm mellan KL-träskivor)
≥ 56 (170 mm mellan KL-träskivor)
≥ 58 (200 mm mellan KL-träskivor)
EI60
(ensidig brand)
Lägenhetsskiljande
vägg typ 2

13 gipsskiva
120 KL-träskiva
45 isolering
20 luftspalt
45 isolering
120 KL-träskiva
13 gipsskiva
376 ≥ 55 (100 mm mellan KL-träskivor)
alternativ
≥ 50 (50 mm mellan KL-träskivor)
≥ 60 (170 mm mellan KL-träskivor)
≥ 61 (200 mm mellan KL-träskivor)
EI60
(ensidig brand)
Lägenhetsskiljande
vägg typ 3

2 × 15 brandgipsskiva
70 KL-träskiva
170 lösullsisolering
70 KL-träskiva
2 × 15 brandgipsskiva
370 D′w+C50–3150 ≥ 60 EI60
(ensidig brand)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok