Stolpar

Publicerad 2003-09-01

Stolpar av trä har varit det vanligaste alternativet och är det billigaste, särskilt när stolparna grävs ner i marken.

Trästolpar kan även monteras på fundament av betong eller stål. Förtillverkade skärmar ställer höga krav på stolparnas placering, och justerbara infästningar är fördelaktiga att använda.

Stolpar av stål utförs vanligen av profiler av typen H- eller I-balkar som gjuts eller skruvas fast i fundament av betong. Stolpar med rörprofil kan också användas. Fackverksstolpar av stål kan vara aktuella vid mycket stora avstånd mellan stolparna. De monteras i förtillverkade fundament.

Stolpar av betong kan ges det önskade tvärsnittet för att passa till skärmens konstruktion. Tvärmåtten blir normalt större än för stolpar av stål eller trä. Betongstolpar kan därför inte döljas lika lätt.

Trästolpar

Stolpar av trä som grävs ned i marken måste utföras av helt beständiga träslag eller vara impregnerade i träskyddsklass NTR/A för att få godtagbar livslängd.

Stolpar av trä kan utföras av sågat virke, rundvirke eller limträ. Till stolpar väljs oftast konstruktionsvirke, i regel i hållfasthetsklass C24, eller rundvirke. Rundvirke kan hänföras till hållfasthetsklass C30. Till lågt belastade virkesdelar behövs dock inte konstruktionsvirke. Limträ tillverkas i hållfasthetsklass CE L40c, CE L40s, GL 28h och GL 24h. Limmade trästolpar, så kallade Comwood-stolpar, kan också användas.

Trästolpar kan monteras mellan ingjutna plattjärn, med distans mot plinten. Förmågan att ta upp moment är störst med plattjärnen orienterade parallellt med skärmen (med skruvarna vinkelrätt mot skärmen).

1. Ingjutna plattstål som skruvas fast till stolpen.
2. Betongplint.
Bild 1. Exempel på fastsättning av trästolpe.

Bild 2. Ingjutna fästplåtar för trästolpe. Foto: Martin Gustafsson.

Stålstolpar

Fastgjutning av stålstolpar i fundament ställer höga krav på noggrannhet. Fastsättning med skruv ger däremot möjligheter att i efterhand justera anslutningen mellan fundament och stolpe i höjdled, sidled och lutning.

Stolpar kan tillverkas av olika stålprofiler. Om man väljer stålstolpar med H- eller I-profil, kan skärmarna monteras mellan flänsarna. Stålprofilerna kan då döljas av en täckbräda. När hål för fastsättning av skärmen är förborrade, måste man ta hänsyn till toleranser och möjligheter till justeringar.

Om stolpar med rörprofil ska användas ska de utformas med hänsyn till att kondens kan bildas på rörets insida. Eventuellt kondensvatten måste dräneras ut för att undvika risk för frostsprängning. Rörets insida måste också vara rostskyddad. Använder man stålstolpar av rör kan skärmen sättas fast med U-formade byglar.

Bild 3. Exempel på stålstolpar inklädda med täckbrädor.

Bild 4. Infästning av stålstolpe. Foto: Martin Gustafsson.

Betongstolpar

Stolparna kan grävas ned eller monteras i holkar. Skärmen monteras i urtag på stolpens sida eller fästs i ingjutna skruvfästen.

StolparBild 5. Exempel på betongstolpe monterad i holk.

Bild 6. Infästning av betongstolpe. Foto: Martin Gustafsson.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan