Svenskt Trä Logo

1.6.4 Brandegenskaper

Publicerad 2017-07-07

KL-trä och konstruktioner uppförda av KL-trä har goda och förutsägbara egenskaper i samband med brand.

KL-trä är ett brännbart material men i kombination med andra material kan önskad bärförmåga upprätthållas under brandförloppet. Antändningen av trä är trög och det brinner långsamt. Värmeutvecklingen under brand är ofta avgörande för om branden ska utvecklas eller avta. Det kolskikt som bildas på ytan av KL-trä vid en brand skyddar de inre delarna och inträngningshastigheten i trä är vanligen cirka 0,6 – 1,1 mm per minut. Hur KL-trä ska dimensioneras i brandlastfallet och hur ytterligare brandskydd kan uppnås med kompletterande skikt kan läsas mer om i avsnitt KL-trä och brand.

Brandinträngning
Figur 1.8 Brandinträngning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok