Svenskt Trä Logo

1.3 KL-trä som konstruktionsmaterial

Publicerad 2017-07-07

Korslimmat trä, KL-trä, är en högt förädlad träprodukt som lämpar sig utmärkt till många olika konstruktioner.

Uppbyggnaden och tillverkningsmetoden av KL-träskivor ger stora möjligheter då skivan kan limmas och bearbetas till nästan vilken form och storlek som helst. Eftersom råmaterialet trä är fullständigt förnybart är KL-trä ett fördelaktigt material ur miljösynpunkt.

Inre hamnen, Sundsvall
Inre Hamnen, Sundsvall.

Korslimmat trä har utmärkta hållfasthets- och styvhetsegenskaper vilket gör att KL-träskivor kan konkurrera med andra mer traditionella stommaterial i stora konstruktioner till flervåningshus. I förhållande till sin vikt har skivor av KL-trä högre bärförmåga än de flesta andra byggmaterial och därför kan man bygga stora konstruktioner som klarar höga laster. Eftersom tvärsnittet kan utformas fritt och skivans geometri kan varieras och även krökas i planet finns det stora möjligheter att använda trä på ett nytt sätt. För närvarande används KL-trä för allehanda konstruktioner; småhus, flervåningshus, hallbyggnader, idrottsarenor och broar. Med lämpligt utförande och detaljer samt skydd mot klimatpåverkan, eventuellt med en ytbehandling, kan KL-trä användas till många olika konstruktioner.

KL-trätekniken introducerades i Sverige under slutet av 1990-talet. Då hade tillverkning av KL-träskivor pågått i Centraleuropa under ett antal år. Bland de första större objekten i Sverige där KL-trä användes var Inre Hamnen i Sundsvall som stod färdigt 2006. Sedan dess har utvecklingen gått med rasande fart och idag tillverkas cirka 15 000 kubikmeter KL-trä per år i Sverige, en siffra som förväntas öka. För närvarande finns det ett par leverantörer av KL-trä i Sverige och användningen av KL-träskivor ökar för varje år. Även ute i Europa och världen i övrigt ökar efterfrågan och produktionen av KL-trä. Det förutspås att innan år 2018 kommer det att produceras cirka 0,6 – 1,0 miljon kubikmeter KL-trä i världen per år, se figur 1.1.

Forskningen och utvecklingen inom tillverkning av KL-trä och byggande med KL-trä är idag intensiv. Även byggherrar och byggentreprenörer i princip i hela världen börjar inse vilken potential det finns med att bygga i trä. I Vancouver, London, Milano och många andra städer pågår planering och byggande av bostadshus, kontor och offentliga byggnader, vissa upp till 14 – 24 våningar höga.

Figur 1.1
Figur 1.1 Utvecklingen av KL-trä i Europa
1990 – 1995 Idéer, patent och förslag presenteras i facktidskrifter ute i Europa.
1996 – 2000 Prototyper och komponenter utvecklas för den svenska marknaden.
2000 – 2004 Första leveranserna till mindre byggobjekt i Sverige.
2004 – 2005 Första högre trähusen av KL-trä byggs i Sverige.
2005 – 2014 Allt fler objekt byggs av KL-trä.
2015 – Prognos för hela Europa.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok