Svenskt Trä Logo

1.1 Introduktion

Publicerad 2017-07-07

Korslimmat trä, KL-trä, cross laminated timber, crosslam, CLT, X-Lam, BSP, massivträ och flerskiktsskivor av trä är vanligt förekommande beteckningar för skivor, plattor, pelare och balkar uppbyggda av limmade, korsvis lagda brädor eller plankor.

I KL-trähandboken och i Sverige har vi valt benämningen korslimmat trä med förkortningen KL-trä. Största mängden av det KL-trä som används i de nordiska länderna utgör bärande delar i stommar till flervåningshus, skolor, daghem, industrilokaler, småhus och specialobjekt. Eftersom KL-trä är en mångsidig produkt kommer den att kunna användas inom vitt skilda användningsområden. Planelement av KL-trä används idag främst till väggar och bjälklag. KL-trä är ett miljövänligt och kretsloppsanpassat byggmaterial och rätt använt har KL-trä en lång livslängd. Det kan återanvändas i nya konstruktioner eller omvandlas till energi genom förbränning.

Kännetecknande för stomelement – väggar och bjälklag – av KL-trä är att de ofta används som stora planelement. Möjligheten till tillverkning av stora tvärsnitt ger KL-träskivorna hög bärförmåga och styvhet och därför är de även lämpliga för stabilisering av byggnaden. KL-träskivorna kan tillverkas med hög prefabriceringsgrad och den låga egenvikten ger grundläggnings-, transport- och montagefördelar. Isolerskikten i en yttervägg kan till stora delar utföras näst intill utan köldbryggor. Med den massiva uppbyggnaden och de beklädnadsmaterial som normalt används får man dessutom en god brandsäkerhet.

Modern tillverkningsteknik i kombination med goda hållfasthetsegenskaper gör KL-trä till ett värdefullt byggmaterial med en unik egenskapsprofil:

  • KL-träets flexibilitet ger ett värdefullt bidrag till utvecklingen av byggandet.
  • Hög hållfasthet i förhållande till sin vikt.
  • Små tillverkningstoleranser och god formstabilitet.
  • Bra bärförmåga vid brand.
  • Bra värmeisoleringsförmåga.
  • Låg egenvikt, vilket medför lägre transport- och montagekostnader och dessutom enklare och billigare grundkonstruktioner.
  • Bra förmåga att tåla kemiskt aggressiva miljöer.
  • Flexibel produktion som till och med möjliggör tillverkning av krökta ytor.

Konstruktioner av KL-trä karakteriseras av snabbt och enkelt montage av förtillverkade plan- eller volymelement. Delarna kan sammanfogas med enkla och traditionella metoder, spikas eller skruvas. Vid mer krävande konstruktioner finns mer utvecklade infästningsmetoder. En konstruktion med KL-trä har full bärförmåga redan innan montage och i likhet med andra träkonstruktioner kan mindre anpassningar göras på byggarbetsplatsen med enkla handverktyg. Trä har använts i byggnader under hundratals år och är ett material som har extremt god hållbarhet om det används på rätt sätt. I de nordiska länderna finns exempel på träbyggnader som är hundratals år gamla!

Toppstuga, Kebnekaise
Toppstuga, Kebnekaise.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan