Svenskt Trä Logo

1.6.2 Termiska egenskaper

Publicerad 2017-07-07

I jämförelse med många andra material har trä mycket små temperaturrörelser.

Värmeledningsförmågan och värmekapaciteten motsvarar i princip vanligt massivt trä. Värmekonduktiviteten, materialets isolerande förmåga, är väsentligt bättre än för betong och stål. Praktiskt värde på värmekonduktiviteten för gran är 0,11 W/(m °C) vinkelrätt mot fibrerna och 0,24 W/(m °C) parallellt med fibrerna och för furu är motsvarande värden 0,12 W/(m °C) respektive 0,26 W/(m °C). Praktiskt brukar värdet 0,12 – 0,13 W/(m °C) användas för KL-trä. KL-trä har relativt hög specifik värmekapacitet och den brukar anges till cirka 1 300 J/(kg °C). Genom att bygga med KL-träskivor kommer den stora mängden trä att ha inverkan på inomhusklimatet genom att utjämna klimatvariationer. Hur stor denna inverkan blir bestäms av övriga ingående material, av ventilationssystemet samt av inbyggd styr- och reglerteknik.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan