Svenskt Trä Logo

1.6.2 Termiska egenskaper

Publicerad 2017-07-07

I jämförelse med många andra material har trä mycket små temperaturrörelser.

Värmeledningsförmågan och värmekapaciteten motsvarar i princip vanligt massivt trä. Värmekonduktiviteten, materialets isolerande förmåga, är väsentligt bättre än för betong och stål. Praktiskt värde på värmekonduktiviteten för gran är 0,11 W/(m °C) vinkelrätt mot fibrerna och 0,24 W/(m °C) parallellt med fibrerna och för furu är motsvarande värden 0,12 W/(m °C) respektive 0,26 W/(m °C). Praktiskt brukar värdet 0,12 – 0,13 W/(m °C) användas för KL-trä. KL-trä har relativt hög specifik värmekapacitet och den brukar anges till cirka 1 300 J/(kg °C). Genom att bygga med KL-träskivor kommer den stora mängden trä att ha inverkan på inomhusklimatet genom att utjämna klimatvariationer. Hur stor denna inverkan blir bestäms av övriga ingående material, av ventilationssystemet samt av inbyggd styr- och reglerteknik.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok