Svenskt Trä Logo

Fukt och belastning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

De mekaniska egenskaperna beror i hög grad på virkets fuktinnehåll. En ökning av fuktkvoten innebär att hållfasthet och styvhet minskar. Fuktvariationer över fibermättnadspunkten, det vill säga fuktkvoter över cirka 30 %, har ingen effekt på de mekaniska egenskaperna.

Effekten av fuktförändringar varierar för olika mekaniska egenskaper. Generellt gäller att tryckhållfastheten är mer känslig för fuktändringar än draghållfastheten. Värden för hur fukten påverkar de mekaniska egenskaperna hos felfritt trä ges i tabellen.

Egenskap
Ändring (%)
Tryckhållfasthet i fiberriktningen
5
Tryckhållfasthet tvärs fiberriktningen
5
Böjhållfasthet
4
Draghållfasthet i fiberriktningen
2,5
Draghållfasthet tvärs fiberriktningen
2
Elasticitetsmodul i fiberriktningen
1,5

Tabell 1. Ungefärlig ändring av egenskaperna hos felfritt trä när fuktkvoten ändras med en procentenhet.

De mekaniska egenskaperna har också en koppling till belastningstiden. Detta märks på olika sätt. En belastad träbjälke böjer ner mer och mer med tiden trots att lasten förblir konstant. Detta kallas krypning och förekommer i någon utsträckning hos de flesta material. När det gäller trä spelar fuktförhållandena en stor roll och krypningen ökar med ökande fuktinnehåll. Varierande fuktförhållanden ökar krypningen ännu mer. Om lastnivån är tillräckligt hög kommer krypningen till slut att leda till brott.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan