Svenskt Trä Logo

Fukt och belastning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-06-15

De mekaniska egenskaperna beror i hög grad på virkets fuktinnehåll. En ökning av fuktkvoten innebär att hållfasthet och styvhet minskar. Fuktvariationer över fibermättnadspunkten, det vill säga fuktkvoter över cirka 30 %, har ingen effekt på de mekaniska egenskaperna.

Effekten av fuktförändringar varierar för olika mekaniska egenskaper. Generellt gäller att tryckhållfastheten är mer känslig för fuktändringar än draghållfastheten. Värden för hur fukten påverkar de mekaniska egenskaperna hos felfritt trä ges i tabellen.

Tabell 1. Ungefärlig ändring av egenskaperna hos felfritt trä när fuktkvoten ändras med en procentenhet.

Egenskap
Ändring (%)
Tryckhållfasthet i fiberriktningen
5
Tryckhållfasthet tvärs fiberriktningen
5
Böjhållfasthet
4
Draghållfasthet i fiberriktningen
2,5
Draghållfasthet tvärs fiberriktningen
2
Elasticitetsmodul i fiberriktningen
1,5

De mekaniska egenskaperna har också en koppling till belastningstiden. Detta märks på olika sätt. En belastad träbjälke böjer ner mer och mer med tiden trots att lasten förblir konstant. Detta kallas krypning och förekommer i någon utsträckning hos de flesta material. När det gäller trä spelar fuktförhållandena en stor roll och krypningen ökar med ökande fuktinnehåll. Varierande fuktförhållanden ökar krypningen ännu mer. Om lastnivån är tillräckligt hög kommer krypningen till slut att leda till brott.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok