Definitioner

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-14

Densiteten hos virke kan definieras på många olika sätt:

  • Kompaktdensiteten, eller den torra fiberväggens densitet, är cirka 1 500 kg/m3. Kompaktdensiteten är i stort sett oberoende av träslag.
  • den nyavverkade timmerstockens densitet, den så kallade rådensiteten, varierar mycket beroende på träslag och om det är en topp- eller rotstock. Barrträdens toppstock kan ha en rådensitet över 1 000 kg/m3 om de är precis nyavverkade medan tallens och granens rotstockar har en rådensitet omkring 800-900 kg/m3. Anledningen till de stora skillnaderna är framförallt kärnvedsandelen och därmed vedens fuktkvot. 
  • Den vanligaste densitetsdefinitionen är torr-rådensiteten. Den definieras som kvoten av det torra virkesstyckets massa och virkesstyckets fullsvällda (råa) volym. I Sverige är torr-rådensiteten som medeltal 400 kg/m3 för gran och 430 kg/m3 för furu. Variationerna är stora och standardavvikelser omkring 25 kg/m3 är vanligt vid undersökningar med många prover. 
  • En variant på denna metod är att bestämma volymen vid 12 % fuktkvot. Denna metod används oftast vid vedteknologiska undersökningar. 
  • I vissa fall används även torrdensitet, vilket innebär att den absolut torra massan och torra volymen används vid densitetsbestämningen. För gran brukar torrdensiteten anges till 370 - 440 kg/m3 och för furu 400 - 470 kg/m3.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan