Svenskt Trä Logo

Hårdhet

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-06-24

Virkets hårdhet är en betydelsefull egenskap i en del sammanhang, till exempel i golv. Hårdheten är också kopplad till densiteten och ju högre densitet desto större hårdhet.

Hårdhet mäts normalt genom att en liten stålkula pressas ner i träytan med en viss bestämd kraft. Intryckningens storlek mäts och ett så kallat hårdhetstal beräknas. Oftast används begreppet Brinellhårdhet.

Tabell 1. Hårdheten för några olika träslag.

  Hårdhet (Brinelltal)
Träslag
Ändyta
Längsyta
Al
3,7
1,4
Alm
6,4
2,1-3,8
Ask
6,5
3,0-4,1
Balsa
0,7
0,2-0,3
Björk
-
2,2-2,7
Rödbok
7,2
2,7-4,0
Ek (europeisk)
6,4-6,6
3,4-4,1
Furu
4
1,9
Gran
3,2
1,2
Lärk (europeisk)
5,2
1,9-2,5

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok