Svenskt Trä Logo

Elasticitets- och skjuvmodul

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Tabellen visar vilka styvhetsegenskaper som uppmätts i olika undersökningar i L, R och T-riktningarna. L, R och T betecknar de tre symmetriplan som kan urskiljas i materialet trä. L är symmetriplanet längs fiberriktningen, R är radiellt i förhållande till årsringarna och T tangentiellt i förhållande till årsringarna. Elasticitets- och skjuvmoduler varierar såväl inom som mellan träslag.

 

Trädslag*

Densitet
(kg/m³)

Fuktkvot
(%)

Elasticitetsmodul

Skjuvmodul

 
EL
(MPa)
ER
(MPa)
ET
(MPa)
GLT
(MPa)
GLR
(MPa)
GTR
(MPa)
Studie av
Douglas Fir
450-510
11-13
15700
1060
780
880
880
90
Doyle
Abies Alba
-
-
12700
930
480
750
930
140
Crestin
Douglas Fir
430
-
16200
910
870
860
740
110
Goodman
Douglas Fir
440
-
12700
1120
1540
700
740
110
Vafai
Oregon Pine **
490-530
9
16400
1300
900
910
1180
80
Hörig
Scots Pine
550
10
16300
1100
570
680
1160
70
Hörig
Sitka Spruce
390
11-13
11600
900
500
720
750
40
Doyle
Eng. Spruce
320
-
6100
820
370
800
820
70
Goodman
Spruce
370
12
9900
730
410
610
500
20
Carrington
Spruce
500
12
16600
850
690
840
630
40
Carrington
Spruce
390
12
10700
710
430
620
500
30
Carrington
Spruce
430
12
13500
890
480
500
720
30
Price
Spruce
440
10
15900
690
390
770
620
40
Hörig
Svensk gran ***
465 ****
12
16100
430
 
1060
    Liska

* Spruce =gran.
** Douglas Fir.
*** Torr densitet.
**** Torr rådensitet.
Tabell 1. Elasticitetsmoduler i L-, T- och R-riktningarna respektive skjuvmoduler i LT-, LR- och TR-symmetriplanen för olika trädslag och enligt olika studier. Medelvärden.
Sammanställning: Johannesson.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok