Svenskt Trä Logo

Åtgärder

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-08-02

Formförändringar hos träprodukter kan begränsas genom olika åtgärder som årsringsorientering, spårning, sammanlimning och ytbeläggning.

Genom att anpassa sönderdelningsmönstret i stocken kan årsringarnas orientering anpassas efter den slutliga produkten. Årsringar som är vinkelrät orienterade mot trästyckets flatsida tenderar att minska deformationerna genom att de fuktrelaterade rörelserna då sker mer eller mindre homogent i virkesstyckets olika horisontalplan. Begreppet kallas ”stående årsringar” och förekommer i exempelvis snickeridetaljer och möbler där kraven på formstabilitet är väldigt höga.

AVT-fig40.jpg

Bild 1. Limfog och limträpaneler tillverkas vanligen av trä med stående årsringar för god formstabilitet.

Genom spårning av till exempel panelbräder minskas tendensen till att bräderna ska kupa sig samtidigt som de krafter som kupningen skulle ha kunnat åstadkomma blir mindre. Dock krävs väldigt djupa spår för att uppnå någon effekt och riskerna med att spräcka brädan vid montering är då överhängande.

AVT-fig68.jpg
Bild 2. Avspänningsspår.

Träprodukter, skivor med mera

Genom sammanlimning av stavar eller av lameller blir träprodukterna formstabilare. Lamellimning används främst inom snickeriindustrin vid tillverkning av ämnen för till exempel fönster, dörrar, trappor och olika typer av skivor.

Virkets deformationer kan begränsas genom att man limmar samman olika skikt med olika fiberriktning. I träbaserade skivor utnyttjas träets inneboende egenskap att ha liten krympning/svällning längs fibrerna till att mekaniskt låsa de större rörelserna tvärs fibrerna. I plywood är fanerskikten limmade korsvis i rät vinkel mot varandra, i träfiberskivor är fibrerna slumpvis orienterade, liksom spånen i spånskivor. Plywood och lamellbräder deformeras mindre än massivt trä när den relativa luftfuktigheten förändras. Fuktrörelsen i skivans plan hos plywood är cirka 0,3 % i fuktkvotsintervallet 0-30 %. Det ska jämföras med massivt trä där fuktrörelsen i tangentiell led är cirka 8 %.

Ytbeläggning med faner av en skiva tillverkad av limmade trästavar eller träfiberskivor är ett annat sätt att skapa en formstabil skivprodukt.

Utomhuskonstruktioner

För utomhuskonstruktioner kan samma princip användas för att undvika sprickbildning och formförändringar. I utomhusanvändning är det viktigt att använda vattenfast lim för utomhusbruk som klarar limklass D4 eller C4 enligt SS- EN 204 respektive SS-EN 12765.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok