Densitet träprodukter

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-14

Densiteten hos träbaserade produkter bestäms av deras uppbyggnad och tillverkning. Genom till exempel hårdgörning eller komprimering kan densiteten höjas. Av sönderdelat trä kan man tillverka träprodukter med varierande densitet.

I tabellen visas en sammanställning av densiteten hos några träprodukter.

Produkt Densitet kg/m3
Plywood av furu eller gran ca 500
Träfiberskivor:  
- hårda och oljehärdade 800 - 1 050
- medelhårda 600 - 800
- porösa 230 - 270
- asfaltimpregnerade ca 350
MDF-board ca 750
Spånskivor 550 - 750
Träullsplattor 260 - 350
Sågspån eller kutterspån, löst utfylld 80 - 200
Lösfyllnadsisolering av cellulosafibrer 30 - 65

Tabell 1. Densitet hos några träprodukter.

Vedens densitet har betydelse för olika virkesegenskaper. Upptagningen av vatten är till exempel långsammare och lägre vid hög densitet än vid låg. Denna variation har betydelse för beständigheten mot mikrobiell nedbrytning. Rötsvampar såväl som blånadssvampar måste ha tillgång till fritt vatten i veden för sin tillväxt. Detta innebär att fuktkvoten måste vara över 30 % för att dessa svampgrupper ska kunna angripa virket.

Granvirke med stor sommarvedsandel och därmed hög densitet får anses ha god beständighet mot mikrobiella angrepp om det används ovan mark. Frodvuxet granvirke med låg densitet anses däremot ha större förmåga att ta upp vatten och har därför större benägenhet att angripas av mikroorganismer. Furusplintveden tar lätt upp vatten oavsett densitet och angrips därför lättare av mikroorganismer. För att klara furusplintveden mot svampangrepp måste virket tryckimpregneras, oberoende av om det används ovan mark eller i mark. Eftersom furusplintved med låg densitet lättare tar upp vatten är den lättare att tryckimpregnera än furusplintved med hög densitet. Den högre upptagningen av impregneringsvätska medför ett bättre skydd mot mikrobiella angrepp. Ökad densitet ger i regel också ökad hållfasthet. Ofta påverkar dock andra faktorer, som till exempel kvistar och tjurved, hållfastheten mer.

Storleken på krympning eller svällning vid en ändring av fuktkvoten under fibermättnadspunkten är proportionell mot densiteten. Längs fibrerna avtar krympningen med ökad densitet medan den ökar i radiell och tangentiell led.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan