Inverkan av läget i trädstam

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-14

Elasticitets- och skjuvmoduler varierar såväl inom som mellan träslag men även läget i trädstammen inverkar.

I gran är elasticitetsmodulen längs fiberriktningen lägst inne vid märgen och ökar med avståndet från märgen till en viss nivå som kan vara mer än dubbelt så hög som inne vid märgen,
se bild 1.

Desitet elasticitet

Densitet och elasticitet
Bild 1. Densitetens och elasticitetsmodulens (MOE) variation över ett virkestvärsnitt. Egenskaperna är bestämda på stavar med måtten 9x9x200 mm utskurna ur en felfri granplanka med måtten 67x195 mm. (Steffen et. al. 1997)

Mikrofibrillvinkel
Diagram 1. Förklaringen till detta fenomen är en motsvarande variation hos mikrofibrillvinkel i cellväggarna.

Densitetens variation i olika årsringar
Diagram 2. Densitetens variation i olika årsringar. (Steffen, A., Johansson, C.-J., Wormuth, E.-W. 1997. Study of the relationship between flatwise and edgewise moduli of elasticity of sawn timber as a means to improve mechanical strength grading technology. Holz als Roh- und Werkstoff. Vol 55 pp 245-253.)

Elasticitetsmodulen i fiberriktningen varierar med årsringarna.
Diagram 3. Elasticitetsmodulen i fiberriktningen varierar med årsringarna. Den är lägst inne vid märgen. (Persson, K. 2000. Micro mechanical modelling of wood and fibre properties. Doctoral thesis. Lund University. Department of Mechanics and Materials.)

Elasticitetsmodulen i fiberriktningen är lägst inne vid märgen och ökar sedan till en viss nivå för att sedan plana ut. Denna variation är starkt kopplad till hur mikrofibrillvinkeln i vedens cellväggar varierar, jämför Diagram 1.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan