Svenskt Trä Logo

Inverkan av läget i trädstam

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-14

Elasticitets- och skjuvmoduler varierar såväl inom som mellan träslag men även läget i trädstammen inverkar.

I gran är elasticitetsmodulen längs fiberriktningen lägst inne vid märgen och ökar med avståndet från märgen till en viss nivå som kan vara mer än dubbelt så hög som inne vid märgen,
se bild 1.

Desitet elasticitet

Densitet och elasticitet
Bild 1. Densitetens och elasticitetsmodulens (MOE) variation över ett virkestvärsnitt. Egenskaperna är bestämda på stavar med måtten 9x9x200 mm utskurna ur en felfri granplanka med måtten 67x195 mm. (Steffen et. al. 1997)

Mikrofibrillvinkel
Diagram 1. Förklaringen till detta fenomen är en motsvarande variation hos mikrofibrillvinkel i cellväggarna.

Densitetens variation i olika årsringar
Diagram 2. Densitetens variation i olika årsringar. (Steffen, A., Johansson, C.-J., Wormuth, E.-W. 1997. Study of the relationship between flatwise and edgewise moduli of elasticity of sawn timber as a means to improve mechanical strength grading technology. Holz als Roh- und Werkstoff. Vol 55 pp 245-253.)

Elasticitetsmodulen i fiberriktningen varierar med årsringarna.
Diagram 3. Elasticitetsmodulen i fiberriktningen varierar med årsringarna. Den är lägst inne vid märgen. (Persson, K. 2000. Micro mechanical modelling of wood and fibre properties. Doctoral thesis. Lund University. Department of Mechanics and Materials.)

Elasticitetsmodulen i fiberriktningen är lägst inne vid märgen och ökar sedan till en viss nivå för att sedan plana ut. Denna variation är starkt kopplad till hur mikrofibrillvinkeln i vedens cellväggar varierar, jämför Diagram 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok