Svenskt Trä Logo

Dimensionering av ett dragstagsförband

Publicerad 2017-07-05

Tips: Brottmod (d) i Dimensionering av träkonstruktioner Del 2: Figur 10.2 styr förbandets beteende och det är inte nödvändigt att ta hänsyn till linverkan.

Figur

Bild 1.

En balkong i trä bärs i framkant upp av ett dragstag i stål. Stålstaget är infäst i balken i balkongbjälklaget med 12 träskruvar. Den bärande balken har dimensionerna 115 × 270 mm. Träskruvarna har längden 60 mm, diametern 8 mm och en brotthållfasthet av 410 MPa. För enkelhets skull antas effektiv diameter def här vara lika med yttre gängdiameter d. Dessa uppgifter återfinns i regel i skruvtillverkarnas deklarationer. Stålplåtens tjocklek är 8 mm. Balkens bärförmåga vid dragning vinkelrätt mot fibrerna antas vara tillräcklig för att motstå kraften från dragstaget.

Beräkna den maximala lasten i dragstaget med hänsyn till bärförmågan hos förbandet stål mot trä.
Centrumavstånd och kantavstånd för skruvarna antas vara tillräckliga.

Geometri

Ståltjocklek: t = 8 mm

Skruvdiameter: def = d = 8 mm

Skruvlängd: s = 60 mm

Skruvlängd i träet: t1 = s – t = 52 mm

Vinkel mellan kraft och fiberriktning: α = 45°

Antal träskruvar: n = 12

Förbandets bärförmåga

Karakteristisk densitet, limträ GL30c: ρk = 390 kg/m3

Träskruvshållfasthet: fu = 410 MPa

Partialkoefficient för förbandet: γM = 1,3

Materialfaktor för förbandet i brottgränstillstånd, medellång lastvaraktighet M, klimatklass 3: kmod = 0,65

Flytmoment för träskruven:
My,Rk = 0,3 fu def2,6
My,Rk = 2,74 ⋅ 104 Nmm

Hålkanthållfasthet parallellt med fibrerna:
fh,0,k = 0,082(1 – 0,01def) ρk
fh,0,k = 29,42 MPa

Barrträ, korrektionsfaktor: k90 = 1,35 + 0,015def = 1,47

Hålkanthållfasthet i kraftens riktning:

\({f_\rm {h, \alpha ,k}} = \frac{{{f_{\rm h,0,k}}}}{{{k_{90}}{{\sin }^2}\alpha + {{\cos }^2}\alpha }}\)

fh,α,k = 23,82 MPa

Förbandet är ett enkelsidigt förband med en tjock stålplåt, det vill säga brottmod c, d eller e, se Dimensionering av träkonstruktioner Del 2: Figur 10.2 och Dimensionering av träkonstruktioner Del 1: Tabell 4.3:

Brottmod c: Fv,Rk,c = … = 9,91 kN

Brottmod d: Fv,Rk,d = … = 4,83 kN

Brottmod e: Fv,Rk,e = … = 5,26 kN

Karakteristisk bärförmåga: Fv,Rk = min(Fv,Rk,c , Fv,Rk,d , Fv,Rk,e) = 4,83 kN

Dimensionerande bärförmåga: Fv,Rd = … = 2,42 kN

Total bärförmåga för förbandet: Fv = nFv,Rd = 29,0 kN

Förbandet kan stå emot en kraft av 29 kN.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan