Svenskt Trä Logo

Träregel i yttervägg

Publicerad 2014-09-21

Uppdaterad 2019-10-07

Träregel i yttervägg. Flerbostadshus 4 våningar.

Träregel i ytterväggTräregel i yttervägg
Bild 1 och Bild 2.

20 Puts
50 Stenull
9 Utegips
45x145 Reglar c 600
145 Mineralull
9 Plywood
0,2 Plastfolie
45x45 Reglar c 600
45 Stenull
15,4 Gips GF

1. Förutsättningar

Längd: l = 2 400 mm (Regellängd inkl syll och hammarband)

Centrumavstånd: s = 600 mm

Hållfasthetsklass: C18

Hållfasthet: fm,k = 18 MPa ; fc,0,k = 18 MPa

Klimatklass: 1

Säkerhetsklass: 3 (γd=1,0)

Taklutning < 20° (μ1=1,1)

Formfaktor för vindlast på vägg cp = 1,1

Kombinationsfaktor för vindlast ψ0 = 0,3

Lastvärden

Vertikallaster enligt lastnedräkning (ej redovisad här)

Referensvindhastigheten νb= 25 m/s; qp = 0,89 kN/m2

Horisontallast: 1,0 kN, godtyckligt placerad, ψ0 = 0

2. Preliminär dimensionering

Väggreglarnas dimension väljs till 45x145 mm2 med centrumavstånd 600 mm. Måtten bestäms av erforderlig tjocklek respektive breddstandard för vald värmeisolering.

3. Kontroll av brottgränstillståndet

Dimensionerande laster

De dimensionerade lastvärdena för väggregeln bestäms för tre lastfall med principuttryck i avsnitt Dimensioneringsgång.

Lastfall 1, snölast + vindlast
Vertikallast (snö alt. nyttig last) är huvudlast

Fc,0,d = 22 kN (enl lastnedräkning)

qd = γd·1,5·ψ0· cp ·qp·s = 1,0·1,5·0,3·1,1·0,89·0,6 = 0,264 kN/m

Lastfall 2, snölast + vindlast
Vindlast är huvudlast

Fc,0,d = 18 kN (enl lastnedräkning)

qd = γd·1,5· cp ·qp·s = 1,0·1,5·1,1·0,89·0,6 = 0,881 kN/m

Lastfall 3, snölast + vindlast + horisontell last
Horisontell last är huvudlast

Fc,0,d = 18 kN (enl lastnedräkning)

qd = γd·1,5·ψ0· cp ·qp·s = 1,0·1,5·0,3·1,1·0,89·0,6 = 0,264 kN/m

Hd = 1,5·1,0 =1,5 kN godtyckligt placerad (se EN 1991-1-1 6.4 och EKS kap 1.1.1 §12). Lasten kan betraktas som momentan.

Dimensionerande lasteffekter

Det dimensionerande värdet för böjmomentet och normalkraften är i väggregelns mittsnitt.

För lastfall 1:

\(\displaystyle M_\text{d} = \frac{q_\text{d} \cdot l^2}{8} = \frac{0,264 \cdot 2,4^4}{8} = 0,190 \: \text{kNm}\)

Dimensionerande böjspänning blir

\(\displaystyle \sigma_{\text{m,y,d}} = \frac{M_\text{d}}{W_\text{y}} = \frac{0,190 \cdot 10^6 \cdot 6}{45 \cdot 145^2} = 1,21 \: \text{N/mm}^2\)

Fc,0,d = 22 kN

Dimensionerande tryckspänning blir

\(\displaystyle \sigma_{\text{c,0,d}} = \frac{F_{\text{c,0,d}}}{A} = \frac{22 \cdot 10^3}{45 \cdot 145} = 3,37 \: \text{N/mm}^2\)

För lastfall 2:

\(\displaystyle M_\text{d} = \frac{q_\text{d} \cdot l^2}{8} = \frac{0,881 \cdot 2,4^4}{8} = 0,634 \: \text{kNm}\)

Dimensionerande böjspänning blir 

\(\displaystyle \sigma_{\text{m,y,d}} = \frac{M_\text{d}}{W_\text{y}} = \frac{0,634 \cdot 10^6 \cdot 6}{45 \cdot 145^2} = 4,02 \: \text{N/mm}^2\)

Fc,0,d = 18 kN

Dimensionerande tryckspänning blir

\(\displaystyle \sigma_{\text{c,0,d}} = \frac{F_{\text{c,0,d}}}{A} = \frac{18 \cdot 10^3}{45 \cdot 145} = 2,75 \: \text{N/mm}^2\)

För lastfall 3: 

\(\displaystyle M_\text{d} = \frac{q_\text{d} \cdot l^2}{8} + \frac{H_\text{d} \cdot l}{4} = \frac{0,264 \cdot 2,4^2}{8} + \frac{1,5 \cdot 2,4}{4} = 1,09 \: \text{kNm}\)

Dimensionerande böjspänning blir 

\(\displaystyle \sigma_{\text{m,y,d}} = \frac{M_\text{d}}{W_\text{y}} = \frac{1,09 \cdot 10^6 \cdot 6}{45 \cdot 145^2} = 6,91 \: \text{N/mm}^2\)

Fc,0,d = 18 kN

Dimensionerande tryckspänning blir 

\(\displaystyle \sigma_{\text{c,0,d}} = \frac{F_{\text{c,0,d}}}{A} = \frac{18 \cdot 10^6}{45 \cdot 145} = 2,75 \: \text{N/mm}^2\)

Bärförmåga - böjmoment

Väggregeln kan förutsättas stagad för vippning

Vindlasten har kortast lastvaraktighet, eftersom den räknas till lastvaraktighetsklass korttid.

Dimensionerande värde på böjhållfasthet blir med

kmod = 0,90 (C18, lastvaraktighetsklass korttid, klimatklass 1)

fm,k = 18 MPa (C18)

γm = 1,3

\(\displaystyle f_{\text{m,d}} = \frac{k_{\text{mod}} \cdot f_{\text{m,k}}}{\gamma_\text{m}} = \frac{0,90 \cdot 18}{1,3} = 12,5 \: \text{MPa}\)

För momentan lastvaraktighet blir kmod = 1,1 och fm,d = 12,5·1,1/0,9 = 15,2 MPa

Bärförmåga - normalkraft

Dimensionerande värde på tryckhållfasthet parallellt fiber blir med

kmod = 0,90 (C18, lastvaraktighetsklass korttid, klimatklass 1)

fc,0,k = 18 MPa (C18)

γm = 1,3

\(\displaystyle f_{\text{c,0,d}} = \frac{k_{\text{mod}} \cdot f_{\text{c,0,k}}}{\gamma_\text{m}} = \frac{0,90 \cdot 18}{1,3} = 12,5 \: \text{MPa}\)

För momentan lastvaraktighet blir kmod = 1,1 och fc,0,d = 12,5·1,1/0,9 = 15,2 MPa

De vertikala reglarna förutsätts stagade av skivor i den veka riktningen. Risk för instabilitet beaktas endast för den styva riktningen.

Tryckt konstruktionsdel med risk för knäckning:

Knäckfaktor

\(\displaystyle k_{\text{c,y}} =\frac{1}{k_\text{y} + \sqrt{{k_\text{y}}^2 - {\lambda_{\text{rel,y}}}^2}}\)

där \(\displaystyle \lambda_{\text{rel,y}}=\frac{\lambda_\text{y}}{\pi}\sqrt{\frac{f_{\text{c,0,k}}}{E_{\text{0,05}}}}\)

och \(\displaystyle k_\text{y} = 0,5 \cdot\left( 1 + \beta_\text{c} \cdot( \lambda_{\text{rel,y}} -0,3) +{\lambda_{\text{rel,y}}}^2 \right) \)

där \(\displaystyle \beta_\text{c} = 0,2 \:\) för massivt trä.

Med h = 0,45 m och Lc = 2,4 m erhålls \(\lambda_\text{y} = \frac{L_\text{c}}{i} =\frac{2,4 \cdot \sqrt{12}}{0,145} = 57\)

Vilket ger

\(\displaystyle \lambda_{\text{rel,y}}= \frac{57}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{18}{6000}} = 0,99 > 0,3\)

och risk för knäckning ska beaktas enligt SS-EN 1995-1-1

\(k_\text{y} = 1,07 \: \text{ ger knäckfaktor} \: k_\text{c,y} = 0,69 \)

Bärförmåga - Bärverksdelars stabilitet, pelare utsatta för enbart tryck eller för samtidigt tryck och böjning

För kontroll tillämpas interaktionsformeln

Kontroll vid tryckkraft samt böjning:

Lastfall 1

\(\displaystyle \frac{\sigma_\text{c,0,d}}{k_\text{c,y} \cdot f_\text{c,0,d}} + \frac{\sigma_\text{m,y,d}}{f_\text{m,y,d}} = \frac{3,37}{0,69 \cdot 12,5} + \frac{1,21}{12,5} = 0,49 < 1\)

Lastfall 2

\(\displaystyle \frac{\sigma_\text{c,0,d}}{k_\text{c,y} \cdot f_\text{c,0,d}} + \frac{\sigma_\text{m,y,d}}{f_\text{m,y,d}} = \frac{2,75}{0,70 \cdot 12,5} + \frac{4,02}{12,5} = 0,64 < 1\)
 
Lastfall 3

\(\displaystyle \frac{\sigma_\text{c,0,d}}{k_\text{c,y} \cdot f_\text{c,0,d}} + \frac{\sigma_\text{m,y,d}}{f_\text{m,y,d}} = \frac{2,75}{0,69 \cdot 15,2} + \frac{6,91}{15,2} = 0,72 < 1\)

Dimensioneringsvillkoret är således uppfyllt!

Kontroll om väggregel 45x120 kan användas

Tryckt konstruktionsdel med risk för knäckning:

Knäckfaktor

\(\displaystyle k_\text{c,y} =\frac{1}{k_\text{y} + \sqrt{{k_\text{y}}^2
- {\lambda_\text{rel,y}}^2}} \\
\text{där} \: \displaystyle \lambda_\text{rel,y}=
\frac{\lambda_\text{y}}{\pi}\sqrt{\frac{f_\text{c,
0,k}}{E_\text{0,05}}} \\
\text{och} \: k_\text{y} = 0,5 \cdot \left( 1
+ \beta_\text{c} \cdot ( \lambda_\text{rel,y} -0,3)
+ {\lambda_\text{rel,y}}^2 \right) \\
\text{där} \: \beta_\text{c} = 0,2 \:
\text{för massivt trä}\)

\(\displaystyle \text{med} \: h=0,120 \: \text{m och}
\: L_\text{c} = 2,4 \: \text{m erhålls} \:
\lambda_\text{y} = \frac{L_\text{c}}{i} = \frac{2,4
\cdot \sqrt{12}}{0,120} = 69 \\
\text{vilket ger} \\ \: \lambda_\text{rel,y} = \displaystyle
\frac{69}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{18}
{6000}} = 1,21 > 0,3\ \)

och risk för knäckning ska beaktas enligt SS-EN 1995-1-1

\(k_\text{y} = 1,32 \: \text{ ger knäckfaktor} \: k_\text{c,y} = 0,54 \)

Lastfall 1 

\(\displaystyle \sigma_\text{m,y,d} = \frac{M_\text{d}}{W_\text{y}} = \frac{0,190 \cdot 10^6 \cdot 6}{45 \cdot 120^2} = 1,76 \: \text{N/mm}^2\)

\(\displaystyle \sigma_\text{c,0,d} = \frac{F_\text{c,0,d}}{A} = \frac{22 \cdot 10^3}{45 \cdot 120} = 4,07 \: \text{N/mm}^2\)

Kontroll vid tryckkraft samt böjning:

\(\displaystyle \frac{\sigma_\text{c,0,d}}{k_\text{c,y} \cdot f_\text{c,0,d}} + \frac{\sigma_\text{m,y,d}}{f_\text{m,y,d}} = \frac{4,07}{0,54 \cdot 12,5} + \frac{1,76}{12,5} = 0,74<1 \)

Lastfall 2 

\(\displaystyle \sigma_\text{m,y,d} = \frac{M_\text{d}}{W_\text{y}} = \frac{0,634 \cdot 10^6 \cdot 6}{45 \cdot 120^2} = 5,87 \: \text{N/mm}^2\)

\(\displaystyle \sigma_\text{c,0,d} = \frac{F_\text{c,0,d}}{A} = \frac{18 \cdot 10^3}{45 \cdot 120} = 3,33 \: \text{N/mm}^2\)

\(\displaystyle \frac{\sigma_\text{c,0,d}}{k_\text{c,y} \cdot f_\text{c,0,d}} + \frac{\sigma_\text{m,y,d}}{f_\text{m,y,d}} = \frac{3,33}{0,54 \cdot 12,5} + \frac{5,87}{12,5} = 0,97<1 \)

Lastfall 3

\(\displaystyle \sigma_\text{m,y,d} = \frac{M_\text{d}}{W_\text{y}} = \frac{1,09 \cdot 10^6 \cdot 6}{45 \cdot 120^2} = 10,09 \: \text{N/mm}^2\)

\(\displaystyle \sigma_\text{c,0,d} = \frac{F_\text{c,0,d}}{A} = \frac{18 \cdot 10^3}{45 \cdot 120} = 3,33 \: \text{N/mm}^2\)

\(\displaystyle \frac{\sigma_\text{c,0,d}}{k_\text{c,y} \cdot f_\text{c,0,d}} + \frac{\sigma_\text{m,y,d}}{f_\text{m,y,d}} = \frac{3,33}{0,54 \cdot 15,2} + \frac{10,09}{15,2} = 1,07>1 \)

Dimensioneringsvillkoret är således inte uppfyllt för regel 45x120.

Välj den ursprungliga dimensionen 45x145.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok