Svenskt Trä Logo

Dimensionerings­gång

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-02-06

Utvärdering av en särskild komponent eller detalj görs i följande steg:

 1. Bestäm konsekvensklass och motsvarande värde på  γd
 2. Bestäm basindex IS0 för exponeringen beroende på aktuellt geografiskt läge
 3. Bestäm en korrektionsfaktor för exponeringsindex för att beakta lokala klimatförhållanden (meso-/mikroklimat). Faktorer av betydelse är konstruktionens läge i förhållande till dominerande vindriktning, terrängtopografi och grad av skydd från omgivande bebyggelse och vegetation.
 4. Bestäm korrektionsfaktorer för:
  • regnskydd
  • avstånd från mark
  • detaljutformning av den aktuella komponenten.

  Steg 2–4 ger ett karakteristiskt värde ISk för exponeringsingsindex.

 5. Välj material för att bestämma aktuellt värde för IRd
 6. Kontrollera om den valda utformningen uppfyller villkoret:

ISd = γdISk < IRd

Om inte, ändra ingående värden i stegen 2, 3, 4 och 5.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan