Svenskt Trä Logo

Dimensionerings­gång

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-02-06

Utvärdering av en särskild komponent eller detalj görs i följande steg:

 1. Bestäm konsekvensklass och motsvarande värde på  γd
 2. Bestäm basindex IS0 för exponeringen beroende på aktuellt geografiskt läge
 3. Bestäm en korrektionsfaktor för exponeringsindex för att beakta lokala klimatförhållanden (meso-/mikroklimat). Faktorer av betydelse är konstruktionens läge i förhållande till dominerande vindriktning, terrängtopografi och grad av skydd från omgivande bebyggelse och vegetation.
 4. Bestäm korrektionsfaktorer för:
  • regnskydd
  • avstånd från mark
  • detaljutformning av den aktuella komponenten.

  Steg 2–4 ger ett karakteristiskt värde ISk för exponeringsingsindex.

 5. Välj material för att bestämma aktuellt värde för IRd
 6. Kontrollera om den valda utformningen uppfyller villkoret:

ISd = γdISk < IRd

Om inte, ändra ingående värden i stegen 2, 3, 4 och 5.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok