Svenskt Trä Logo

Golvbjälkar av fanerträ i ett fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-22

Hjälpmedel Bjälklag

Erforderliga tvärmått vid centrumavstånd 600 mm.
Säkerhetsklass 2, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Fanerträ (LVL), typ Kerto-S, med alla faneren i samma fiberriktning (balkens längdriktning).
Bjälkarna förutsätts stagade mot vippning. Egentyngd golvbjälklag 0,4 kN/m2.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spännvidd/300.
För bostadsbjälklag har sviktegenskaperna kontrollerats med hjälp av punktlastkriteriet.
Golvmått vinkelrätt bjälklagsriktningen är 3 m.

Vid limmad golvspånskiva kan samverkan mellan golvbjälkar och spånskiva ge mindre dimensioner, men detta kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.

 

 
Spännvidd (m)
 
3
4
5
Undergolv
Bostad
Kontor
Bostad
Kontor
Bostad
Kontor
Golvspånskiva 22 mm
45×200
45×200
45×220
45×260
45×300
45×300
Underlagsspont
 22 mm
 
45×200
45×200
45×220
45×260
45×300
45×300

Tabell 1. Erforderliga tvärmått för golvbjälkar av fanerträ i ett fack.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan