Svenskt Trä Logo

Golvbjälkar av fanerträ i ett fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-22

Hjälpmedel Bjälklag

Erforderliga tvärmått vid centrumavstånd 600 mm.
Säkerhetsklass 2, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Fanerträ (LVL), typ Kerto-S, med alla faneren i samma fiberriktning (balkens längdriktning).
Bjälkarna förutsätts stagade mot vippning. Egentyngd golvbjälklag 0,4 kN/m2.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spännvidd/300.
För bostadsbjälklag har sviktegenskaperna kontrollerats med hjälp av punktlastkriteriet.
Golvmått vinkelrätt bjälklagsriktningen är 3 m.

Vid limmad golvspånskiva kan samverkan mellan golvbjälkar och spånskiva ge mindre dimensioner, men detta kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.

 

 
Spännvidd (m)
 
3
4
5
Undergolv
Bostad
Kontor
Bostad
Kontor
Bostad
Kontor
Golvspånskiva 22 mm
45×200
45×200
45×220
45×260
45×300
45×300
Underlagsspont
 22 mm
 
45×200
45×200
45×220
45×260
45×300
45×300

Tabell 1. Erforderliga tvärmått för golvbjälkar av fanerträ i ett fack.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok