Svenskt Trä Logo

Golvbjälkar av fanerträ i två fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-17

Hjälpmedel Bjälklag

Erforderliga tvärmått vid centrumavstånd 600 mm.
Säkerhetsklass 2, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Mellanstödet ska ligga mellan 0,4 och 0,6 av den sammanlagda längden.
Fanerträ (LVL), typ Kerto-S, med alla faneren i samma fiberriktning (balkens längdriktning).
Bjälkarna förutsätts stagade mot vippning. Egentyngd golvbjälklag 0,4 kN/m2.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spännvidd/300.

För bostadsbjälklag har sviktegenskaperna kontrollerats med hjälp av punktlastkriteriet.
Golvmått vinkelrätt bjälklagsriktningen är 3 m.

Vid sviktkontroll har undergolv av golvspånskiva förutsätts vara 22 mm tjockt och limmat mot golvbjälkarna så att de samverkar. I övrigt medräknas inte samverkan mellan spånskiva och golvbjälkar. Samverkan kan ge mindre dimensioner, men detta kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.

Spontat virke till övergolv ska vara minst 22 mm. Samverkan mellan övergolv av spontat virke och golvbjälkar kan inte påräknas.

 

 
Total balklängd L (m)
 
6
7
8
Undergolv
Bostad
Kontor
Bostad
Kontor
Bostad
Kontor
Golvspånskiva 22 mm
45×200
45×200
45×220
45×220
45×260
45×260
Råspont 22 mm
 
45×200
45×200
45×200
45×220
45×260
45×260

Tabell 1. Erforderliga tvärmått för golvbjälkar av fanerträ i två fack.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok