Svenskt Trä Logo

Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-18

 • Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack i bostad (0,45 kN/m2). Maximal fri längd
 • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 eller C14.
 • Centrumavstånd (C) 600, 400 eller 300 mm.
 • Innerstödet placeras inte längre än L/10 från golvbjälkens mitt.
 • Undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre.
 • Fri längd (L) vid limmad och skruvad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
 • Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
 • Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
 • Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
 • Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).

 

Golvbjälkens dimension (mm)
 

 

 
Golvbjälkens hållfasthetsklass
 

 

 
Skruvlimmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller underlagsspont
Centrumavstånd (C) Centrumavstånd (C)
600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm
Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m)
45 x 120 C24 4,03 4,24 4,47 3,01 3,66 3,83
145 C24 4,83 5,03 5,36 3,69 4,48 4,64
170 C24 5,56 5,83 6,27 4,39 5,30 5,45
195 C24 6,29 6,65 7,21 5,14 6,11 6,27
220 C24 7,02 7,47 8,19 5,92 6,93 7,08
245 C24 7,76 8,31 9,20 6,73 7,74 7,90
70 x 220 C24 7,83 8,44 9,40 7,03 8,07 8,22
45 x 120 C14 3,61 3,84 4,02 2,58 3,12 3,28
145 C14 4,34 4,53 4,78 3,14 3,82 3,98
170 C14 5,02 5,23 5,57 3,72 4,52 4,68
195 C14 5,67 5,94 6,37 4,33 5,22 5,38
220 C14 6,32 6,66 7,20 4,97 5,93 6,08
245 C14 6,97 7,38 8,04 5,63 6,63 6,78
70 x 220 C14 7,00 7,44 8,15 5,89 6,90 7,06

Observera Konstruktionsvirke med större längd än 5 400 mm är ofta fingerskarvat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan