Svenskt Trä Logo

Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-07

Hjälpmedel Bjälklag

Erforderliga tvärmått vid centrumavstånd 600 mm.
Säkerhetsklass 2, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Mellanstödet ska ligga mellan 0,4 och 0,6 av den sammanlagda längden.
K-virke, klass C14 och C24. Bjälkarna förutsätts stagade mot vippning.
Egentyngd golvbjälklag 0,4 kN/m2.
Rum i bostäder, inga mellanväggar, belastning 2,0 kN/m2.
Kontor, inga mellanväggar, belastning 2,5 kN/m2.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spännvidd/300.
För bostadsbjälklag har sviktegenskaperna kontrollerats med hjälp av punktlastkriteriet.
Golvmått vinkelrätt bjälklagsriktningen är 3 m.

Vid sviktkontroll har undergolv av golvspånskiva förutsätts vara 22 mm tjockt och limmat mot golvbjälkarna så att de samverkar. I övrigt medräknas inte samverkan mellan spånskiva och golvbjälkar. Samverkan kan ge mindre dimensioner, men detta kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.

Ytterligare förbättrad lastfördelning kan påräknas genom inverkan av till exempel glespanel i det underliggande innertaket.

Spontat virke till övergolv ska vara minst 22 mm. Samverkan mellan övergolv av spontat virke och golvbjälkar kan inte påräknas.

 

 
Total balklängd L (m)
 
5
6
7
Undergolv
Bostad
Kontor
Bostad
Kontor
Bostad
Kontor
Limmad spånskiva
 
C14
45×195
45×195
45×220
-
-
-
C24
45×170
45×170
45×195
45×195
-
-
Spontat golvträ eller spånskiva utan lim
 
C14
45x220
45×220
-
-
-
-
Spånskiva utan lim
           
C24
45×195
45×195
45×220
45×220
-
-
Spontat trägolv
           
C24
45x170
45x170
45x220
45x220
-
-

Tabell 1. Erforderliga tvärmått för golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan