Svenskt Trä Logo

Golvbalk av lättbalk i två fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-01-23

Hjälpmedel Bjälklag

Maximal fri längd (L) samt minsta upplagslängd (L1) för lättbalkar i två fack i bostad.
Säkerhetsklass 2 och klimatklass 2. 
Egentyngd golvbjälklag 0,4 kN/m2.
Mellanstödet får inte placeras längre än 0,1L från centrum.

Tabell 1 avser lättbalkar av typ H, HI och HB tillverkade enligt ETA 12/0018 med flänsar av konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 och med liv av 10 mm spånskiva typ P5. 

Undergolv av minst 22 mm skruvlimmad eller spikad golvspånskiva typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre förutsätts. Fri längd vid skruvlimmad golvspånskiva kräver nogrann limning under goda limningsförhållanden.

L1 avser minsta upplagslängd för att undvika att golvbalkens liv bucklar. Punktlast från eventuell ovanförliggande konstruktion antas inte belastas golvbalken.

Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden.

Observera att golvbalkarnas undersidor måste avsträvas mot vippning med skivor eller glespanel med maximalt centrumavstån enligt Tabell 2.

Dimensionering samt kontroll av sviktegenskaper är utfört enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).

Golvbalkens dimension (mm)
 

 

 
Golvbalkens hållfasthetsklass
 

 

 
Skruvlimmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller underlagsspont
Centrumavstånd Centrumavstånd
600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm
L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm)
H200 C30 6,53 45 6,92 45 7,54 45 5,32 45 6,30 45 6,45 45
H220 C30 7,01 45 7,47 45 8,19 45 5,84 45 6,84 45 7,00 45
H250 C30 7,72 55 8,28 45 9,17 45 6,60 45 7,62 45 7,77 45
H300 C30 8,87 72 9,59 45 10,81 45 7,83 57 8,84 45 9,00 45
H350 C30 9,98 92 10,87 48 12,15 45 8,99 74 10,00 45 10,15 45
H400 C30 10,85 108 12,13 60 13,13 45 10,10 94 11,10 50 11,25 45
H450 C30 11,60 134 12,98 75 14,03 49 11,16 125 12,16 66 12,31 45
H500 C30 12,32 451) 13,78 110 14,90 72 12,19 451) 13,18 100 13,33 58
HI200 C30 7,20 45 7,71 45 8,50 45 6,25 45 7,26 45 7,42 45
HI220 C30 7,75 45 8,34 45 9,27 45 6,86 45 7,88 45 8,04 45
HI250 C30 8,57 46 9,28 45 10,44 45 7,75 45 8,77 45 8,92 45
HI300 C30 9,88 61 10,80 45 12,18 45 9,16 53 10,18 45 10,33 45
HI350 C30 10,99 75 12,28 45 13,34 45 10,50 68 11,50 45 11,65 45
HI400 C30 11,86 88 13,30 49 14,40 45 11,76 86 12,76 45 12,91 45
HI450 C30 12,69 109 14,23 61 15,40 45 12,69 109 13,96 59 14,11 45
HI500 C30 13,47 451) 15,10 90 16,35 59 13,47 451) 15,10 90 15,27 45
HB300 C30 10,77 47 11,96 45 13,12 45 10,40 45 11,40 45 11,55 52
HB350 C30 11,79 57 13,25 45 14,36 45 11,79 57 12,87 45 13,02 45
HB400 C30 12,74 66 14,30 45 15,51 45 12,74 66 14,27 45 14,43 45
HB450 C30 13,61 82 15,30 46 16,59 45 13,61 82 15,30 46 15,77 45
HB500 C30 14,45 121 16,23 68 17,60 45 14,45 121 16,23 68 17,06 45

Tabell 1. Maximal fri längd (L) och minsta upplagslängd (L1) för golvbjälklag i bostad av lättbalk i två fack.
1) Livförstärkning krävs

Lättbalk typ H HI HB
Centrumavstånd (mm) 350 600 1000

Tabell 2. Maximalt centrumavstånd för glespanel vid avsträvning av golbalkar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan