Dimensionering av bullerskärmar enligt Trafikverket

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-07

När det gäller säkerhetsklass, laster, lastkombinationer, lastfaktorer och bärförmåga hänvisas till Eurokoder. I Eurokoder bestäms bland annat vindlasten och lasten av sprutande snö vid plogning. Lastkombinationer och utböjningskrav anges i Trafikverkets TDOK 2016:0204 Krav Brobyggande.

Laster

Vindlasten bestäms enligt följande regler. Karakteristisk vindlast W vinkelrätt mot en yta bestäms av formeln W=cp,net∙q∙A, där cp,net är formfaktor, q är vindens hastighetstryck och A är föremålets projicerade yta. Vindens hastighetstryck är beroende av ogynnsammaste terrängtyp samt av skärmens höjd över omgivande terräng. Olika formfaktorer gäller för olika zoner av skärmen.

Terrängtyper:

  • 0 är havs- eller kustområde
  • I är sjö eller plant område med små hinder
  • II är område med låg vegetation och enstaka hinder (byggnader)
  • III är område med vegetation eller byggnader (byar, förorter, skogar)
  • IV är område med stor del bebyggd med medelhöjd > 15 m

Observera att övergångszoner mellan terrängtyper kan vara upp till 2 km.

Bullerskydd utmed järnväg ska dimensioneras både för vindlast enligt SS-EN 1991-1-4 och för aerodynamisk last från tåg enligt SS-EN 1991-2. Aerodynamisk last från tåg med hastighet 250 km/h anges i tabellen.

Avstånd från spårmitt (m)
Aerodynamisk last1) från tåg (kN/m2)
2,3
1,2
3,0
0,8
4,5 
0,4
6,3
0,25

Tabell 1. Aerodynamisk last från tåg.

1) Aerodynamisk last från passerande tåg beror huvudsakligen på tågets hastighet, tågets utformning, bärverkets form, avståndet mellan tåg och bärverk.

Av snösprut vid plogning antas en last i vägens riktning med karakteristiskt värde 15 kN/m2. Den antas verka horisontellt inom 6 m från vägkant och upp till 2,5 m över vägbanan på en yta <0,5 m2.

 

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan