Svenskt Trä Logo

Bärlinor eller grundbalkar till 1-planshus

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Som en förenkling räknas med utbredd last. I verkligheten kommer lasten ner på bärlinan punktvis, vilket kan vara antingen ogynnsamt eller i vissa fall gynnsamt, speciellt vid korta spännvidder är modellen osäker.

Till skillnad från vad figuren antyder räknas med enkelspänd bärlina, vilket torde vara det vanligaste förhållandet och även hamnar på säkra sidan.

Klimatklass 2, säkerhetsklass 2.
Fribärande takstolar (från yttervägg till yttervägg).
Golvbjälkarna antas kontinuerliga över mittbärlinan.
Förrådsutrymme på vind med tillträde genom lucka. Innerväggens egentyngd 0,3 kN/m2.

Taklutning 20°, yttertakets egentyngd 0,9 kN/m2, ytterväggens egentyngd 0,5 kN/m2,  bjälklagets egentyngd 0,4 kN/m2.

Valt dimensioneringskriterie för grundbalkars nedböjning L/900 (initialdeformation).

Nyttig last 2,0 kN/m2.

Maximalt avstånd a respektive b mellan plintar (m). (Centrumavstånd upplag.)

 

Bärlinor eller grundbalkar till 1-planshus

  Yttre bärlina (a)

Inre bärlina (b)

  Snözon  
  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4,5 5,5  
Dimensionerande linjelast, brott, (kN/m) 20,2 23,7 27,2 30,8 34,3 37,8 44,9 51,9 14,2
Konstruktionsvirke                  
2 st 45x220, C14 1,3 1,3 1,2 1,2 - - - - 1,4
2 st 45x220, C24 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 - - 1,7

Limträ
                 
56x270 GL28cs 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0     1,9
66x315 GL28cs 2,1 2,0 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 2,3
90x405 GL30c 3,1 3,0 2,8 2,7 2,7 2,5 2,1 1,8 3,3

Tabell 1. Maximalt plintavstånd, 1-planshus.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok