Svenskt Trä Logo

Bärlinor eller grundbalkar till 1½-planshus

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Som en förenkling räknas med utbredd last. I verkligheten kommer lasten ner på bärlinan punktvis, vilket kan vara antingen ogynnsamt eller i vissa fall gynnsamt, speciellt vid korta spännvidder är modellen osäker.

Till skillnad från vad figuren antyder räknas med enkelspänd bärlina, vilket torde vara det vanligaste förhållandet och även hamnar på säkra sidan.

Ramverkstakstolar upplagda på ytterväggar och inre hjärtvägg.
Taklutning 45 grader, yttertakets egentyngd 0,9 kN/m2, ytterväggens egentyngd 0,5 kN/m2, bjälklagets egentyngd 0,4 kN/m2. Taket kan vara försett med snörasskydd, vilket medför att formfaktor för snölast blir samma som för taklutning 22,5°. Golvbjälkar antas kontinuerliga över mittbärlinan. Förrådsutrymme på vind med tillträde genom lucka. Innerväggens egentyngd 0,3 kN/m2.

Valt dimensioneringskriterie för grundbalkars nedböjning L/900 (initialdeformation).

Nyttig last 2,0 kN/m2.

Maximalt avstånd a respektive b mellan plintar (m). (Centrumavstånd upplag.)

 

 Bärlinor eller grundbalkar till 1½-planshus

  Yttre bärlina (a) Inre bärlina (b)
  Snözon  
  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4,5 5,5  
Dimensionerande linjelast, brott,  (kN/m) 24,0 26,3 29,4 32,6 35,8 38,9 45,3 51,6 32,0
Konstruktionsvirke                  
2 st 45x220, C14 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 1,2
2 st 45x220, C24 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 0,9 1,4

Limträ
                 
56x270 GL28cs 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 1,4
66x315 GL28cs 2,0 2,0 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,0 1,8
90x405 GL30c 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,9

Tabell 1. Maximalt plintavstånd, 1½-planshus.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan