Svenskt Trä Logo

Bärförmåga för inbyggd stolpe/pelare av konstruktionsvirke (kN)

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-07

Stolpe bestående av flera sammanspikade virkesstycken.

Hållfasthetsklass C14. Klimatklass 1-2. Knäckning förhindrad i veka riktningen. Knäcklängd 2500 mm. Tryckande axiallast.

Samverkan mellan ihopsatta virkesstycken har beaktats som homogen stolpe i beräkningarna.

 

  Lastvaraktighetsklass
 
Tvärsnitt
 
 
Permanent
 
 
Långtid
 
 
Medellång
 
 
Korttid
 
 
Momentan
 
2 st 45x95 19 22 25 29 35
3 st 45x120 55 64 73 82 101
3 st 45x145 88 102 117 132 161
4 st 45x170 164 192 220 247 302

Tabell 1. Bärförmåga i kN för inbyggd stolpe/pelare av konstruktionsvirke

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok