Svenskt Trä Logo

Ramverkstakstol - takstol taklutning 1:1 (45°)

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-01-21

Ramverkstakstol taklutning 1:1

 • Tungt yttertak (0,6 kN/m2).
 • Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U).
 • Virkestjocklek 45 mm.
 • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24.
 • Centrumavstånd 1 200 mm.
 • CE-märkning av takstolar krävs.
 • Dimensionering enligt SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014 och Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).
 • Takstolarna är dimensionerade för bostadslast.
 • Mellan takstolar placeras en mellanbjälke.
 • Lastfördelande undergolv i vindsvåning – skruvlimmat undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre, alternativt likvärdigt som kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
 • Höjd utsida bärande yttervägg = 350 mm.
 • Höjd vid stödben = 1 200 mm.
 • Höjd till hanband = 2 463 mm.
 • Alla takstolar klarar sviktkravet.
 • Tabellerna förutsätter en bärande innervägg ± 300 mm
  från mitten av ramverkstakstolen.

 

 

Snözon Spännvidd (m)
6 7 8 9
Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U
1 145/195 145/195 145/220 195/220
1.5 145/195 145/195 145/220 195/220
2 145/195 145/195 145/220 195/220
2.5 145/195 145/195 170/220 195/220
3 145/195 145/195 170/220 220/220
3.5 145/195 145/220 170/220 220/220

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok