Svenskt Trä Logo

Takbalkar av fanerträ i ett fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-17

Erforderlig dimension vid säkerhetsklass 2, klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Taklutning högst cirka 10°. Inga snöfickor.
Referensvindhastighet 24 m/s, terrängtyp II.
Fanerträ (LVL), typ Kerto-S, med alla faneren i samma fiberriktning (balkens längdriktning). Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Två ihopsatta balkar beräknas som en, till exempel 2x45x500 mm som 90x500 mm.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spännvidd/200.

Tak 1 har egentyngden 0,50 kN/m2 och består av profilerad plåt, isolering och papp.
Balkarnas centrumavstånd är 1200 mm.

Tak 2 har samma uppbyggnad som Tak 1, utom att balkarnas centrumavstånd är 2400 mm.

 

Snözon Spännvidd (m)
Tak 1 Tak 2 4 6 8 10 12
1   33x220 45x300 63x360 75x450 2x45x500
1.5   33x260 57x300 57x400 63x500 2x57x500
2   39x260 45x360 75x400 75x500 2x75x500
2.5   39x260 51x360 63x450 2x45x500 2x57x550
3   45x260 57x360 75x450 2x51x500 2x51x600
3.5   51x260 63x360 57x500 2x57x500 2x57x600
4   57x260 51x400 63x500 2x63x500 2x63x600
4.5   39x300 57x400 75x500 2x75x500 2x75x600
5   45x300 63x400 75x500 2x57x550 2x75x600
5.5   51x300 75x400 63x550 2x63x550 2x51x700
  1 45x260 57x360 75x450 75x550 2x51x600
  1.5 51x260 51x400 63x500 2x63x500 2x63x600
  2 45x300 45x450 75x500 2x57x550 2x75x600
  2.5 51x300 51x450 2x63x450 2x63x550 2x75x650
  3 57x300 57x450 2x51x500 2x57x600 2x63x700
  3.5 39x360 75x450 2x57x500 2x63x600 2x75x700
  4 45x360 75x450 2x63x500 2x75x600 2x63x750
  4.5 51x360 63x500 2x75x500 2x63x650 2x75x750
  5 51x360 75x500 2x57x550 2x75x650 2x75x750
  5.5 57x360 75x500 2x63x550 2x75x650 2x75x800

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan