Svenskt Trä Logo

Träbaserad I-balk - Lättbalk

Publicerad 2014-09-21

Uppdaterad 2020-01-23

Takbalkar av lättbalk med boardliv i ett fack

Maximal fri längd (L) samt minsta upplagslängd (L1) för takbalkar av lättbalk i ett fack.
Säkerhetsklass 2 och klimatklass 2. 
Egentyngd tak 0,4 kN/m2.
Maximal taklutning 5°.
Inga snöfickor.

Tabell 1 avser lättbalkar av typ H, HI och HB tillverkade enligt ETA 12/0018 med flänsar av konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 och med liv av 10 mm spånskiva typ P5. 

Tabellen avser takbalkar med centrumavstånd 1200 mm. För centrumavstånd 600 mm kan ett approximativt värde erhållas genom att multiplicera tabellvärdet omräkningsfaktor 1,19.

L1 avser minsta upplagslängd för att undvika att takbalkens liv bucklar. Punktlast från eventuell ovanförliggande konstruktion antas inte belastas takbalken.

Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden.

Observera att takbalkarnas överkanter måste avsträvas mot vippning med skivor eller åsar med maximalt centrumavstån enligt Tabell 2.

Dimensionering är utfört enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).

Takbalkens dimension (mm)
 

 

 
Takbalkens hållfasthetsklass
 

 

 
Centrumavstånd 1200 mm
Snözon
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm)
H200 C30 3,69 45 3,37 45 3,07 45 2,83 50 2,61 59 2,43 67
H220 C30 4,01 45 3,67 45 3,26 45 2,96 55 2,73 64 2,55 73
H250 C30 4,34 45 3,90 45 3,46 51 3,14 62 2,90 72 2,71 83
H300 C30 4,85 45 4,24 48 3,77 61 3,42 74 3,16 89 2,95 103
H350 C30 5,31 45 4,55 56 4,04 72 3,67 91 3,39 113 3,16 136
H400 C30 5,65 45 4,84 66 4,30 91 3,90 121 3,60 501) 3,36 701)
H450 C30 5,96 60 5,10 91 4,53 144 4,12 451) 3,80 451) 3,54 541)
H500 C30 6,25 124 5,35 451) 4,75 451) 4,31 451) 3,98 451) 3,71 471)
HI200 C30 4,13 45 3,82 45 3,47 45 3,25 48 3,07 60 2,92 71
HI220 C30 4,39 45 4,11 45 3,78 45 3,54 58 3,35 70 3,13 82
HI250 C30 4,75 45 4,45 45 4,16 54 3,86 68 3,57 81 3,33 92
HI300 C30 5,31 45 4,97 48 4,63 68 4,21 84 3,88 98 3,62 117
HI350 C30 5,81 45 5,44 59 4,97 88 4,51 104 4,16 130 3,88 681)
HI400 C30 6,28 45 5,88 73 5,27 143 4,79 142 4,42 581) 4,12 681)
HI450 C30 6,71 55 6,25 108 5,55 451) 5,05 451) 4,66 511) 4,35 621)
HI500 C30 7,12 108 6,55 451) 5,82 451) 5,29 451) 4,88 451) 4,55 551)
HB300 C30 5,70 45 5,34 45 4,98 60 4,76 82 4,57 106 4,28 126
HB350 C30 6,24 45 5,84 51 5,46 75 5,21 107 4,92 142 4,59 761)
HB400 C30 6,74 45 6,31 63 5,90 115 5,63 501) 5,22 631) 4,87 761)
HB450 C30 7,21 66 6,75 90 6,31 451) 5,96 451) 5,50 561) 5,13 671)
HB500 C30 7,65 85 7,16 451) 6,69 451) 6,24 451) 5,76 491) 5,37 601)

Tabell 1. Maximal fri längd (L) och minsta upplagslängd (L1) för takbalkar av lättbalk i ett fack.
1) Livförstärkning krävs

Lättbalk typ H HI HB
Centrumavstånd (mm) 350 600 1000

Tabell 2. Maximalt centrumavstånd för åsar vid avsträvning av takbalkar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan