Svenskt Trä Logo

Takbalkar av limträ i ett fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-07

Hjälpmedel Tak

Erforderlig dimension vid säkerhetsklass 21), klimatklass 1-2 och lastvaraktighetsklass medellång.
Taklutning högst cirka 10°. Inga snöfickor.
Referensvindhastighet 24 m/s, terrängtyp II.
Limträ, hållfasthetsklass GL30c. Minsta balkbredd 90 mm. Balkarna förutsätts stagade mot vippning.
Den största tillåtna nedböjningen beräknas för lastkombinationer i bruksgränstillståndet, för både karakteristisk lastkombination (irreversibelt tillstånd) och frekvent lastkombination (reversibelt tillstånd). Nedböjningen har begränsats till spännvidd/200. Överhöjning rekommenderas.
Vid högre krav bör begränsningar enligt Limträhandbok tillämpas.

Tak 1 består av träullselement, isolering och papp. Egentyngden är cirka 0,85 kN/m2.
Balkarnas centrumavstånd är 2400 mm.

Tak 2 består av profilerad plåt, isolering och papp. Egentyngden är cirka 0,50 kN/m2.
Balkarnas centrumavstånd är 72002) mm.

 

Snözon Spännvidd (m)
Tak 1 Tak 2 6 8 10 12 15 18
1   90x360 90x495 115x540 115x675 140x765 140x900
1.5   90x405 90x495 115x585 115x720 140x810 140x990
2   90x405 90x540 115x630 115x720 140x855 165x990
2.5   90x450 90x585 115x630 115x765 140x900 165x1035
3   90x450 90x585 115x675 115x810 140x945 165x1080
3.5   90x495 90x630 115x720 140x810 140x990 165x1125
4   115x450 115x585 115x720 140x810 140x1035 165x1170
4.5   115x450 115x630 140x720 140x855 165x990 190x1170
5   115x495 115x630 140x720 140x900 165x1035 190x1170
5.5   115x595 115x675 165x720 140x900 165x1080 190x1215
  1 90x495 115x585 140x675 140x810 140x1035 165x1170
  1.5 90x585 115x675 115x810 140x900 165x1035 190x1125
  2 115x540 140x675 140x855 165x900 190x1080 190x1350
  2.5 115x630 115x810 140x900 165x990 190x1170 215x1395
  3 115x675 115x855 165x900 190x990 190x1260 215x1485
  3.5 140x630 140x855 140x1035 215x1035 215x1260 215x1575
  4 165x630 140x900 140x1125 190x1125 190x1440 215x1665
  4.5 140x720 140x945 165x1080 190x1215 215x1350 -
  5 165x675 165x900 165x1125 215x1170 215x1485 -
  5.5 165x720 165x945 165x1170 215x1125 - -

 

Tabell 1. Erforderliga tvärmått för takbalkar av limträ i ett fack.

1) Värdena för 18 m spännvidd är beräknade för säkerhetsklass 3.

2) Vid bärplåt kontinuerlig över tre stöd får man 10 % ökning av belastningen på mittstödet, varför man bör räkna med ett maximalt centrumavstånd av 7200/1,1 = 6545 mm.

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan