Svenskt Trä Logo

Treledsbågar av limträ

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-17

Hjälpmedel Tak

Parabelbåge med konstant tvärsnitt. Säkerhetsklass 3, klimatklass 1-2, och lastvaraktighetsklass medellång. Taklutning vid upplag cirka 30 grader. Inga snöfickor eller andra punktlaster har beaktats. Bågarna förutsätts vara stagade mot vippning.

Tak 1 består av träullselement, isolering och papp.
Egentyngden är cirka 0,85 kN/m2. Bågarnas centrumavstånd är 2400 mm.
Minsta balkbredd 90 mm.

Tak 2 består av profilerad plåt, isolering och papp.
Egentyngden är cirka 0,50 kN/m2. Bågarnas centrumavstånd är 7200 mm.

 

Snözon Spännvidd (m)
Tak 1 Tak 2 20 30 40 50
1   90x366 115x533 140x666 165x766
1,5   90x400 115x600 140x700 165x800
2   115x400 140x600 165x700 190x833
2,5   115x433 140x633 165x800 190x900
3   115x500 140x666 165x833 190x933
3,5   115x533 165x666 190x833 215x1033
4,5 1 140x533 165x800 190x900 240x1033
5,5 1,5 140x600 165x833 215x1033 240x1066
  2 165x600 190x833 215x1066 2x140x1200
  2,5 165x666 215x900 2x140x1000 2x140x1300
  3 165x700 215x933 2x140x1066 2x140x1400
  3,5 190x800 215x966 2x140x1166 2x140x1500
  4,5 190x833 2x140x1033 2x140x1266 2x140x1700
  5,5 215x900 2x140x1100 2x140x1500 2x140x1900

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan