Svenskt Trä Logo

Treledsramar av limträ

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-17

Treledsramar av limträ

Erforderliga tvärsnitt, Bredd x tvärsnittshöjd vid ramfot – (tvärsnittshöjd) ramhörn –(tvärsnittshöjd) nock.

Säkerhetsklass 3, klimatklass 1-2, och lastvaraktighetsklass medellång. Taklutning vid upplag cirka 14-20 grader. Inga snöfickor eller andra punktlaster har beaktats. Vägghöjd 5000 mm.

Ramarma förutsätts stagade mot vippning.

Tak 1 består av träullselement, isolering och papp.
Egentyngden är cirka 0,85 kN/m2. Bågarnas centrumavstånd är 2400 mm.
Minsta balkbredd 90 mm.

Tak 2 består av profilerad plåt, isolering och papp.
Egentyngden är cirka 0,50 kN/m2. Bågarnas centrumavstånd är 7200 mm.

 

Snözon
Spännvidd (m)

Tak 1

Tak 2

20
30
40

1

 

115x200-600-230

165x400-933-280

165x470-1000-280

1,5

 

115x230-733-230

165x400x1066-280

190x600-1166-330

2

 

140x300-766-230

190x680-1266-280

215x800-1266-380

2,5

 

140x400-866-280

190x800-1366-380

215x933-1533-430

3

 

165x400-933-330

215x800-1533-330

240x1100-1566-430

3,5

 

165x610-1066-330

240x933-1700-400

240x1400-1800-430

4,5

1

190x800-1166-330

240x1200-2000-400

240-1600-2000-480

5,5

1,5

190x1015-1300-380

-

-

 

2

215x1115-1400-380

-

-

 

2,5

215x1215-1633-380

-

-

 

3

215x1215-1800-380

-

-

 

3,5

240x1300-1900-380

-

-

 

4,5

-

-

-

 

5,5

-

-

-

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok