Svenskt Trä Logo

W-takstol taklutning 1:2 (27°)

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-01-21

W-takstol taklutning 1:2

  • Tungt yttertak (0,6 kN/m2).
  • Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U).
  • Virkestjocklek 45 mm.
  • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24.
  • Centrumavstånd 1 200 mm.
  • CE-märkning av takstolar krävs.
  • Dimensionering enligt SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014 och Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).
  • Höjd utsida bärande yttervägg = 250 mm, vissa takstolar med kil vid upplag, underram slutar utsida upplag.
  • Alla takstolar har nedböjning mindre än 20 mm.

 

Snözon Spännvidd (m)
5 6 7 8 9 10 11 12
Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U
1 120/120 120/120 120/120 145/120 145/120 145/145 145/145 170/145
1.5 120/120 120/120 145/120 145/120 145/145 145/145 170/145 170/145
2 120/120 145/120 145/120 145/145 170/145 170/145 170/145 195/170
2.5 120/120 145/120 145/145 170/145 170/145 170/145 195/170 195/170
3 145/120 145/145 170/145 170/145 170/145 195/170 195/170 220/220
3.5 145/120 145/145 170/145 170/145 170/170 195/170 220/195 245/245

Observera
Ramdimensionerna är i vissa fall beroende av spikplåtens storlek.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok