Svenskt Trä Logo

W-takstol taklutning 1:4 (14°)

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-01-21

W-takstol taklutning 1:4

 • Tungt yttertak (0,6 kN/m2).
 • Erforderlig tvärsnittsbredd (mm) i överram (Ö) och underram (U).
 • Virkestjocklek 45 mm.
 • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24.
 • Centrumavstånd 1 200 mm.
 • CE-märkning av takstolar krävs.
 • Dimensionering enligt SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014 och Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
 • Höjd utsida bärande yttervägg = 250 mm, vissa takstolar med kil vid upplag, underram slutar utsida upplag.
 • Alla takstolar har nedböjning mindre än spännvidden/300.
 • Takstolar till kontorslokal, skola, butik eller industrilokal där godtagen nedböjning är mer än 30 eller 40 mm kan utföras med mindre ramdimensioner.

 

Snözon Spännvidd (m)
5 6 7 8 9 10 11 12
Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U Ö/U
1 120/120 120/120 145/120 145/145 170/145 195/170 195/195 195/195
1.5 120/120 145/120 145/120 170/145 170/195 220/195 220/195 220/195
2 120/120 145/120 170/120 170/170 195/170 220/195 220/195 -
2.5 120/120 145/120 170/120 170/170 195/170 220/220 - -
3 145/120 170/120 170/170 195/195 220/220 - - -
3.5 145/145 170/145 195/145 220/220 - - - -

Observera
Ramdimensionerna är i vissa fall beroende av spikplåtens storlek.
Ramdimensioner markerade med fet stil har nedböjning större än 20 mm.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan