Svenskt Trä Logo

3.1.1 Lasteffekter

Publicerad 2017-07-07

Med lasteffekt avser man till exempel deformationer, moment, tvärkraft eller annan snittstorhet förorsakad av last. Den dimensionerande lasteffekten bestäms med utgångspunkt från dimensioneringsvärden för aktuella laster, placerade i ogynnsammaste lastställning.

Vanligtvis dimensioneras en konstruktion inte för en enda last utan för olika lastkombinationer. Med utgångspunkt från en huvudlast (med sitt fulla värde) som kombineras med möjliga andra samverkande laster (med reducerade värden) fås ett dimensionerande lastfall. Reducerade laster erhålls genom att det karakteristiska värdet Qk reduceras med faktorerna ψ0, ψ1 och ψ2 som beskrivs enligt följande:

  • Kombinationsvärdet (ψ0Qk), används för verifiering i brottgränstillstånd samt för de karakteristiska kombinationerna för irreversibelt bruksgränstillstånd (följderna av att lasterna överskrider ett visst bruksgränskrav består när lasterna upphör att verka).
  • Frekventa värdet (ψ1Qk), används för verifiering i brottgränstillstånd för olyckslaster och för reversibelt bruksgränstillstånd. Det frekventa värdet överskrids ungefär 1 procent av tiden.
  • Kvasipermanenta värdet (ψ2Qk), används för att uppskatta långtidsverkan i bruksgränstillstånd, så som nedböjningar eller sprickbildning, samt för att beakta variabel last i olycksfallskombinationer i brottgränstillstånd. Det kvasipermanenta värdet motsvarar den variabla lastens tidsmedelvärde.

Faktorn ψ2 kan även ses som en faktor som omvandlar kortvariga laster till motsvarande permanenta laster vid dimensionering av långtidseffekter såsom krypning. SS-EN 1990 definierar kombinationsregler för laster för olika dimensioneringssituationer och EKS anger nationellt valda värden för Sverige. Följande generella ekvation 3.1 gäller till exempel för dimensionering vid varaktiga eller tillfälliga dimensioneringssituationer i brottgränstillstånd:

3.1  \({E_{\mathop{\rm d}\nolimits} } = \mathop \sum \limits_{{\rm{j}} \ge 1} {G_{{\rm{k}},{\rm{j}}}}{\gamma _{{\rm{G}},{\rm{j}}}} + {Q_{{\rm{k}},1}}{\gamma _{{\rm{Q}},1}} + \mathop \sum \limits_{{\mathop{\rm i}\nolimits} >1} {Q_{{\rm{k}},{\rm{i}}}}{\psi _{\rm 0,i}}{\gamma _{{\rm{Q}},{\rm{i}}}}\)

där:

Gk,j är karakteristiskt värde för den permanenta lasten j.
γG,j är partialkoefficient för den permanenta lasten j.
Qk,1 är karakteristiskt värde för en variabel huvudlast 1.
γQ,1 är partialkoefficient som tillhör Qk,1.
Qk,i är karakteristiskt värde för den samverkande variabla lasten i.
ψ0,i är reduktionsfaktor för kombinationsvärdet för variabel last i.
γQ,i är partialkoefficient för den variabla lasten i.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan